Landsbygdsnätverket

Lucka 21

I de kalla vattnen i Lappland odlas Lappländsk fjällröding. Röding trivs bäst i kallt och klart vatten och därför passar förhållandena i norra Sveriges inland perfekt för odling av arten. Umlax har odlat fjällröding sedan 80-talet och idag säljer de denna delikatess både i Sverige och internationellt, till grossister och restauranger. Umlax har sedan länge samarbetet med Vattenbrukscentrum Norr och SLU för att hitta hållbara produktionsmetoder, stabilt avelsarbete och ökad djurvälfärd i odlingarna.

Rödingen är en laxfisk som lever i kalla och syrerika vatten. Stammen av rödingsfiskar som odlas, bland annat på Umlax anläggningar i Lappland, heter Arctic Superior och är ett resultat av flera års forskning i samarbete med svenska vattenbruksföretag. Arctic Superior är tålig, växer fort och är väl anpassad för just odling. Fisken kan väga upp till tio kilo men odlas normalt till vikter under ett kilo på grund av konsumenters efterfrågan.

På forskningsstationen i Kälarne sker avelsarbete på Röding och Regnbåge för fiskodling. Avelsarbetet på röding som startade 1984 är ett bra exempel på effekten av ett målmedvetet selektionsarbete på en ny art i vattenbruket, Arctic Superior.

Avelsarbetet sker för att få fram odlingsfisk med goda egenskaper. Dessa egenskaper ger en snabbväxande, frisk fisk som är tålig och välanpassad för ett liv i en odling. Åtta generationers avelsarbete på röding har genomförts av forskare vid Vattenbruksinstitutionen vid SLU i Umeå tillsammans med Vattenbrukscentrum Norr AB i Kälarne och vattenbruksbranschen.

Bild på vattenyta med texten "Sjömatens Julkalender 2022" ovanpå.

Publicerades