Landsbygdsnätverket
Enkel karta som visar kommungränser vid kusten.

Vattenbruk i fysisk planering - Inspiration och workshop om inkludering av vattenbruk

Digital workshop om vattenbruket i den fysiska planeringen. Mötet ägde rum onsdagen den 1 februari. Inspirationspasset spelades in och kan ses nedan.

Inspelningen kan ses till och med 21 februari.

Workshop

Syftet med denna workshop är att kartlägga vilka hinder och möjligheter som finns för att vattenbruket ska inkluderas i blå översiktsplan, ordinarie översiktsplan och andra lokaliseringsplaner. Vi vill vidare fastställa vilka underlag som krävs och vad i övrigt som behövs för att hjälpa kommuner och andra myndigheter som vill inkludera vattenbruk i sin fysiska planering. Under workshopen vill vi också visa på värdet av att inkludera vattenbruket i planer genom inspirerande exempel och duktiga talare.

Jordbruksverkets fokusgruppen för hållbar utveckling av svenskt vattenbruk välkomnar representanter från kommuner, regioner och länsstyrelser som jobbar med fysisk planering eller vattenbruk till en workshop om vattenbruket i den fysiska planeringen.

Program


8.30

Välkomna och introduktion av dagen

8.50

Inspirerande exempel

9.20

Presentation av kartläggning av lokaliseringsplaner som inkluderar vattenbruk i Sverige

10.15

Workshop

11.50

Avrundning och om hur vi går vidare

Frågor som workshopdeltagarna arbetade med:

  • Vilka hinder ser man för att inkludera vattenbruk beroende på olika nivåer av planer (varför inkluderas inte vattenbruket?)
  • Vad behövs för att underlätta inkluderingen av vattenbruk (t.ex. vilket underlag önskas)
  • Vilka åtgärder behövs för att uppfylla behoven och vem är ansvarig (t.ex informationsinsatser av olika slag)