Landsbygdsnätverket
Enkel karta som visar kommungränser vid kusten.

Vattenbruk i fysisk planering - Inspiration och workshop om inkludering av vattenbruk

Välkommen att delta i en digital workshop om vattenbruket i den fysiska planeringen onsdagen den 1 februari klockan 8.30 - 12.00.

Syftet med denna workshop är att kartlägga vilka hinder och möjligheter som finns för att vattenbruket ska inkluderas i blå översiktsplan, ordinarie översiktsplan och andra lokaliseringsplaner. Vi vill vidare fastställa vilka underlag som krävs och vad i övrigt som behövs för att hjälpa kommuner och andra myndigheter som vill inkludera vattenbruk i sin fysiska planering. Under workshopen vill vi också visa på värdet av att inkludera vattenbruket i planer genom inspirerande exempel och duktiga talare.

Jordbruksverkets fokusgruppen för hållbar utveckling av svenskt vattenbruk välkomnar representanter från kommuner, regioner och länsstyrelser som jobbar med fysisk planering eller vattenbruk till en workshop om vattenbruket i den fysiska planeringen. Mötet är digitalt via zoom och äger rum den 1 februari 2023 kl. 8.30-12.00.

Anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Anmälan senast 25 januari.

Program


8.30

Välkomna och introduktion av dagen

8.50

Inspirerande exempel

9.20

Presentation av kartläggning av lokaliseringsplaner som inkluderar vattenbruk i Sverige

10.15

Workshop

11.50

Avrundning och om hur vi går vidare

Frågor som workshopdeltagarna kommer arbeta med:

  • Vilka hinder ser man för att inkludera vattenbruk beroende på olika nivåer av planer (varför inkluderas inte vattenbruket?)
  • Vad behövs för att underlätta inkluderingen av vattenbruk (t.ex. vilket underlag önskas)
  • Vilka åtgärder behövs för att uppfylla behoven och vem är ansvarig (t.ex informationsinsatser av olika slag)