Landsbygdsnätverket

Viktiga länkar på nätet

Här finner du länkar till viktiga myndigheter och EU-relaterade organisationer som är relevanta för dig som jobbar med havs- och fiskerifrågor.

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för havsfrågor och fiskelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fiskelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenbruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Maritime Affairs Fisheries - Online Magazinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

FARNET

Farnet är det europeiska samarbetsorganet för fiskeområden samt leaderområden med medel från europeiska havs- och fiskerifonden.

Farnets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Havs- och vattenmyndigheten, HaV

Myndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jordbruksverket

Blå bioekonomilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fritidsfiskelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Havs- och fiskeriprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lokalt ledd utveckling - nyhetsbrevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenbruk - nyhetsbrevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenbruksportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nordiska Ministerrådet

Arbetsgruppen för fiskerisamarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pågående projektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Fisk och skaldjur i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Strategin för Östersjöregionen

Strategin är en mobilisering av EU:s stöd och resurser för att möta gemensamma utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen. Strategin har tre övergripande mål: att rädda havsmiljön, att länka samman regionen och att öka välståndet.

Strategins webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska leaderområden med havs- och fiskerifonden

Besök gärna de här svenska leaderområdenas webbplatser.

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leaderområde Vindelälvenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader Mittland Pluslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader Gästrikebygdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader Stockholmsbygdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fiskeområde Vänernlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader Bohuskust och gränsbygdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader Vätternlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lokalt Ledd Utveckling Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sydost Leaderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader Gutelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader Nordvästra Skåne med Öresundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader Sydöstra Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenmyndigheterna

De fem vattenmyndigheterna leder vattenförvaltningsarbetet och samordnar det arbete som länsstyrelserna gör genom beredningssekretariaten.

Vattenmyndigheternas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU