Landsbygdsnätverket
Exportseminarium 2016 Foto Mickan Thor

Foto Mickan Thor

Exportera livsmedel

Är du intresserad av hur du kan exportera livsmedel?

Landsbygdsnätverket genomförde under våren 2016 ett exportseminarium för micro-, små- och medelstora företag. Alla med intresse av livsmedelsexport. För att deltagare från hela Sverige skulle kunna vara med genomfördes seminariet via videolänk.

 - Svenskt jordbruk måste ta marknadsandelar både hemma och på exportmarknaden. Vi ska fokusera på tillväxt och målet är att fördubbla exporten av livsmedel till 2030. Flera marknader är intressanta, exempelvis har vi unika möjligheter att sälja hållbara livsmedel till Kina, sa Axel Hansson från LRF.

Alla presentationer hittar du längst ner på sidan

Vid konferensen föreläste Anne Hansson om Jordbruksverkets roll i exportfrågor och om handelsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som finns för hjälp vid export av livsmedel.

Maria Varnauskas från Food from Sweden berättade om sitt arbete för att främja svensk livsmedelsexport med till exempel en livsmedelsguidelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du kan läsa om krav från olika delar i världen.

Per Karlsson från Boarps gård gav sitt perspektiv på hur ett litet företag kan utvecklas och gav exempel på hur en exportsatsning till Danmark kan gå till.

Hur ser behovet av rådgivning till små livsmedelsföretag ut?

Hur fungerar rådgivningen till livsmedelsföretag utan primärproduktion? Vilka behov av rådgivning har dessa företag?

Det var frågeställningar som landsbygdsnätverkets Gröna näringar grupp ville få undersökta. Det finns risk för att denna specifika grupp, små livsmedelsföretag utan egen råvaruproduktion, riskerar att inte ta del av den rådgivning de är i behov av.

Eftersom små livsmedelsföretag spelar en viktig roll för sysselsättningen på landsbygden, samt bidrar till Sveriges självförsörjning, är det viktigt att dessa företag får ta del av kunskap och innovation.

En grupp studenter vid SLU gjorde en undersökning i frågan och fick fram följande resultat:

  • Företagarna utrycker ett behov av en rådgivare med god kunskap om livsmedelsindustrin, som är lyhörd och kan ge rådgivning utformad efter deras specifika behov samt är insatt i livsmedelsindustrins regelverk.
  • Myndigheter bör med fördel se över hur de kommunicerar information, eftersom en mer användarvänlig kommunikation skulle kunna minska den frustration som finns kring regelverk och myndigheter.
  • Den befintliga rådgivningssituationen uppfyller inte företagarnas behov av kunskap.
  • Fortsatta studier krävs för en komplett bild av den upplevda rådgivningssituationen hos små livsmedelsföretag utan primärproduktion.

Studien, som blev klar i oktober 2018, laddar du enkelt ned här: Behov av rådgivningPDF

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU