Landsbygdsnätverket

Gröna kluster – erfarenhetsutbyte, samverkan och utveckling

Landsbygdsnätverket driver detta projekt i samarbete med 17 av Sveriges gröna kluster. Idéen är att öka samverkan och utbytet mellan dem. Genom att arbeta för ökad kunskap och effektivitet i de gröna klustren skapar vi också bättre förutsättningar för att öka konkurrenskraften i den svenska livsmedelsproduktionen

I projektet skapar vi nya kontakter och kunskapsytor för att arbeta för överföring av kunskap, kompetens, nätverk, metoder och andra erfarenheter mellan alla klustren.

Vad är ett grönt kluster?

Gröna kluster är regionala kompetens- och utvecklingscentra som arbetar med att överföra kunskap och kompetens mellan akademi och företag gentemot den regionala och lokala nivån av företagande. De har bildats ur ett regionalt behov att jobba med innovation, affärs- och teknikutveckling i gröna näringarna. De gröna klustren är en viktig länk till ny kunskap, erfarenheter och kontakter för de lokala företagen inom gröna näringar.

Projektet ska arbeta med:

  • Gemensamma nätverksträffar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte ​
  • Utbyte av inbjudningar och nyhetsbrev ​
  • Workshops kring metoder och arbetssätt ​
  • Omvärldsbevakning för nya möjligheter i samverkan ​
  • Samarrangemang av event kring gemensamma frågor, och där det är en styrka att vara fler till exempel ​krisberedskap/självförsörjning, regler och villkor, kapitalförsörjning, nya affärsmodeller

Nu jobbar vi för skapa ett partnerskap mellan de gröna klustren i Sverige. Genom en större samordning och en stödjande funktion för och mellan de kluster som finns, skapas en möjlighet för klustren att ta sig an större frågor och arbeta med dem i en stor del av landet samtidigt. På så sätt kan kompetens och möjligheter faktiskt nå företag inom de gröna näringarna. Dessutom kan företagens behov i sin tur bättre nå fram till akademin och till nationella beslutsfattare.

Vissa områden i landet saknar närhet till ett Grönt kluster eller arbetar med frågorna på annat sätt. Via projektet kan dessa områden få stöd i utvecklingen av klusterverksamhet och ta del av de etablerade klustrens aktiviteter.

Vill du veta mer och komma i kontakt med projektledaren?

Hör av dig till Johanna Larsson, Tel: 036-15 61 48

Här kan du läsa vad några av Sveriges kluster gör

Hallå där - Paula Bäckman på Kompetenscentrum Naturbruksförvaltningen VGR, Västergötland

Bredden i verksamheten är styrkan. De erbjuder utbild-ningar och utvecklingsarbete inom alla gröna näringar - jordbruk, skogsbruk, trädgård och hästnäring.
Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Cilla Krantz på Agro Sörmland


Agro Sörmland fokuserar i första hand på primärproduktion och precisionsodling.
Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där - Helena Kurki på Innovationscenter för landsbygden

Innovationscenter för landsbygden vill ge växtkraft till företag i landsbygder och samtidigt matcha ihop dem med andra aktörer.
Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Helene Oscarsson på Vreta Kluster


Vreta Klusters uppdrag är att verka för jobb, tillväxt och utveckling inom gröna näringar i Östergötland
Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där - Susanne Paulsson på Gröna Halland


Det vi gör är framtidsdrivet och kunskapsdrivet för att bidra till att konkurrens-kraften i de Halländska gröna företagen ökar.
Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Mats Emilson på Agro Väst

Visionen är att Västra Götaland är en blomstrande och hållbar livsmedelsregion, där företag inom den gröna näringen är bärkraftiga och utvecklingsbenägna.
Läs mer om hur de jobbar!

Finansiering av projektet Gröna kluster – erfarenhetsutbyte, samverkan och utveckling


Jordbruksverket beviljade i november 2021ansökan om 5 000 000 kronor i projektstöd inom landsbygdsprogrammet 2014–2020. Stödet avser att bli en brygga mellan de regionala kluster som finns spridda i landet inom de gröna näringarna, samt mellan den regionala och den nationella nivån.

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Läs mer om hur EU-programmen finansierar stöden

Här får du mer information om programmen som finansierar stöden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Jordbruksverkets webb

EU-loggan