Landsbygdsnätverket

Klicka på bilden för större karta med länkar

Gröna kluster

Det finns många gröna kluster i Sverige som bidrar till landsbygdens och de gröna näringarnas utveckling. Här hittar du information och inspiration om hur, och med vad, gröna kluster och regionala kunskapscentra jobbar.

Vad är ett grönt kluster?

Det finns ingen enhetlig beskrivning av vad ett grönt kluster är. Näringslivsverksamheter, organisationer och utbildningar samordnas för att utveckla en regions konkurrens- och attraktionskraft. Det övergripande är målet att stärka de gröna näringarna.

Det är stor skillnad på olika gröna kluster vad gäller geografiskt område, vilka projekt de driver och vilka samarbeten de har inlett. De verksamheter och utvecklingsprojekt som klustren bedriver är oftast inriktade på regionerna, men kan även vara nationellt och internationellt intressanta.

Flera har en fysisk plats som utgångspunkt. Andra är mer av en funktion i en region. Det finns ofta en ”klustermotor” som är en person, en grupp individer eller en eller flera organisationer som arbetar för att stödja och utveckla klustret.

Hallå där - Paula Bäckman på Kompetenscentrum Västra Götalandsregionen

Bredden i verksamheten är styrkan. De erbjuder utbild-ningar och utvecklingsarbete inom alla gröna näringar - jordbruk, skogsbruk, trädgård och hästnäring. Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där - Sara Byström på
Öjebyn Agro Park


Verksamheten bedrivs med försöks- och demonstrations-odlingar inom både jordbruk och trädgård, men även råd-givning och olika utvecklings-projekt inom de gröna näringarna. Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där - Helena Kurki på Innovationscenter för landsbygden

Innovationscenter för landsbygden vill ge växtkraft till företag i landsbygder och samtidigt matcha ihop dem med andra aktörer. Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Mats Pettersson på Gotlands Grönt Centrum

Gotlands Grönt Centrum avser att vara motorn i utvecklingen av de Gröna näringarna på Gotland. Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Johan Hedström på Agro Örebro


Målet för Agro Örebro är att hålla ihop och synliggöra allt gott arbete som görs av en rad olika aktörer. Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Cilla Krantz på Agro Sörmland


Agro Sörmland fokuserar i första hand på primärproduktion och precisionsodling. Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Annica Åkerlom på Grönt Kompetenscenter


Grönt Kompetenscentrum i Västmanland ser sig som en koordinator att skapa och möjliggöra för utveckling av de gröna näringarna. Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Ole Rönning Kristiansson på Grönt Center


En gemensam nämnare för flera av de verksamheter som finns i klustret Grönt Center i Ås är utveckling av det ’’gröna’’ näringslivet! Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Mats Emilson på Agro Väst


Visionen är att Västra Götaland är en blomstrande och hållbar livsmedelsregion, där företag inom den gröna näringen är bärkraftiga och utvecklingsbenägna. Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Beatrice Ramnerö på projekt Gröna Näringar

Gröna Näringar är ett projekt som syftar till att stärka de gröna näringarna i Norrbotten på en rad olika sätt. Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Carl-Otto Swartz på SLU Partnerskap Alnarp


Syftet med SLU Partnerskap Alnarp är att bidra till utveckling och konkurrenskraft inom de gröna näringarna. Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Anna Mankert på Green innovation Park

 

Vi attraherar nyfikna människor som vill skapa nya innovationer, kunskaper, tjänster och produkter för en hållbar framtid. Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Lars-Göran Berg på Gröna Klustret i Nuntorp

Gröna Klustret i Nuntorp har tre huvudgrenar i sin verksamhet; kurs och konferens, utbildningssamordning samt forskning och utveckling. Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Helene Oscarsson på Vreta Kluster


Vreta Klusters uppdrag är att verka för jobb, tillväxt och utveckling inom gröna näringar i Östergötland
Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där - Susanne och Gun på Arena Grön Tillväxt i
Halland

Det vi gör är framtidsdrivet och kunskapsdrivet för att bidra till att konkurrens-kraften i de Halländska gröna företagen ökar.
Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Karin och Frida i Jönköping

I Jönköping har man en övergripande målsättning att arbeta för att utveckla Jönköpings län till Sveriges mest innovativa matregion. Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Jennie Bergvall Kalén, Västerbotten

Jennie berättar att man på Gröna Navet nu håller på att arbeta fram en handlingsplan för man ska bli mer självförsörjande på livsmedel. Läs mer om hur de jobbar!

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU