Landsbygdsnätverket
Skog och öppet fält intill varandra i sommarsol

Foto Picmonkey

Klimatanpassning i landsbygder

Vad innebär klimatanpassning i landsbygder och vad kan göras med landsbygdsnätverket som plattform? Det kan du läsa mer om här.

Klimatförändringarna påverkar landsbygder både negativt och positivt

Oavsett om det innebär risker och negativ påverkan eller om klimatförändringen ger nya möjligheter till odling av andra grödor, längre växtsäsong eller helt nya turistaktiviteter måste vi hantera förändringarna och anpassa oss efter de nya förutsättningarna. Det är också möjligt att anpassa produktion, konsumtion och levnadsvanor så att förändringstakten minskar.

Jord och skog i fokus

Anpassningarna i landsbygder gäller både produktion i jord- och skogsbruk såväl som i samhällen och byar i stort. I första skedet har vi inom landsbygdsnätverket fokuserat på de behov av klimatanpassningar som gäller i de gröna näringarna, jord och skog.

Vid en workshop i oktober 2021 gjordes ett urval och en prioritering bland många förslag på aktiviteter som bör genomföras för att lyfta kunskapen kring klimatanpassning i landsbygder och öka förmågan hos nätverkets medlemsorganisationer att arbeta med frågor kring klimatanpassning. Redovisning av workshoppen i tillgänglighetsanpassad pdf Pdf, 297.4 kB.

Fyra prioriterade aktiviteter

Här är fyra aktiviteter som vi börjar planera för innan årsskiftet och genomförs under första halvan av 2022.

 1. Bilda ett SWOT-team
  Teamet ska kartlägga och diskutera risker och möjligheter samt anpassning för ett jord- och skogsbruksföretag. Teamet ska identifiera vad som är stort och smått och när man behöver fatta beslut om olika vägval. I uppgiften ingår även en omvärldsanalys med internationell utblick för att lära av länder som redan tacklat de utmaningar som ligger framför oss.
 2. Skapa samarbetsgrupper mellan olika nivåer
  Med hjälp av SWOT-teamets kartläggning och omvärldsanalys bildas samarbetsgrupper och skapas workshoppar mellan aktörer på olika nivåer från gårdsnivå, lokalt, kommunalt, regionalt och nationellt.
 3. Studiebesök
  Arrangera ett antal fysiska och digitala studiebesök med möjlighet till information, erfarenhetsutbyte, praktiska rådgivningssessioner och utbildning,
 4. Spridningsseminarier
  I samarbete med gröna klustren ska ett antal seminarier, fysiska och digitala, genomföras för att sprida resultaten av kartläggning och omvärldsspaning samt erfarenheterna från studiebesök och samarbetsgrupper.

Anmäl ditt intresse

Vill du engagera dig i någon av de fyra aktiviteterna ovan kan du anmäla intresse via länken:
Intresseanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länken öppnas i ett nytt fönster).

Kontakt

Har du frågor eller fler förslag kontakta Veronica Andrén.

Kontaktuppgifter till de fyra aktivitetsgrupperna finns här.