Landsbygdsnätverket
En man på ett fält som kör en drönare.

Foto: Ivan Rieka / Mostphotos

Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar

Landsbygdsnätverket arbetar för att stärka konkurrenskraft och hållbarhet i de gröna näringarna, i linje med den svenska livsmedelsstrategin och EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

För att främja konkurrenskraftigt och hållbart lantbruk blir det framöver stort fokus på agrara kunskaps- och innovationssystem (AKIS). Syftet är att förbättra kunskapsflöden och förbättra samverkan för att underlätta innovationer i lantbruket.

Under senare år har många innovationsprojekt kommit igång inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet EIP-Agri. Det behövs fler åtgärder för att bygga kunskaper och utbyta erfarenheter i de gröna näringarna.

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar ska medverka till att:

  • Stärka kunskaps- och innovationssystemet inom primärproduktionen
  • Utbyta och bygga kunskaper för att främja innovationer inom primärproduktionen
  • Koppla samman aktörer med kompletterande kompetenser och resurser för att skapa nya lösningar
  • Skapa synergier med andra EU-finansierade strategier och nätverk
innovation inom de gröna näringarna

Här kan du se exempel på vad vi jobbar med

Mötesplats AKIS

En årlig sammankomst om kunskapsflöden och innovationer i gröna näringar. Första mötet ägde rum i mars 2021. Planering för nästa tillfälle pågår. Kontakta Johan Ascard för mer infomation.

Nyhetsbrevet AKIS

Prenumerera på vårt nyhetsbrevlänk till annan webbplats om innovationer i de gröna näringarna.

Innovationsprojekt inom EIP-Agri

Hitta inspirerande projekt som finansierats av innovationsstödet EIP-Agri.

Landet - podden bortom storstan

Lyssna på #128 om fyra nya centrumbildningar där forskare och näringsliv tillsammans ska arbeta för att produktion av livsmedel ska bli mer hållbar och konkurrenskraftig.

Lyssna på #121 Om AKIS - har Sverige rätt kunskap för att producera mer mat?

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon av ledamöterna i arbetsgruppen för Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar? Klicka på länken nedanför.

Till kontaktsidan

Tre andra arbetsgrupper inom Landsbygdsnätverket med koppling till agrara kunskaps- och innovationssystem (AKIS)

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU