Landsbygdsnätverket

Innovationsstödet EIP-Agri inom jordbruk, trädgårds- och rennäring

Innovationsstödet i landsbygdsprogrammet ger unika möjligheter. Med full finansiering från stödet har innovatörerna utvecklat sina idéer och hittat lösningar på utmaningar. Det har gjorts tillsammans med andra i innovationsgrupper. Innovationsstödet söks hos Jordbruksverket som sköter handläggning. Det är när idén kommit till användning eller efterfrågas på marknaden som det blir en innovation.

På denna sida hittar du allmän information om Innovationsstödet EIP-Agri och om vad Landsbygdsnätverket kan bidra med.

På sidan Söka innovationsstödet hittar du översiktlig information om var och hur du söker stöd och annan kompletterande information om Innovationsstödet EIP-Agri.

Hitta alla svenska innovationsprojekt

I vår databas finns en översikt av alla de över 90 svenska innovationsprojekten på sidan Godkända innovationsprojekt EIP-Agri. Du kan söka på kategori, plats eller enskilt projekt.

För dig som vill inspireras

Om du vill veta mer om de enskilda innovationsprojekten går du till sidan Inspirerande innovationsprojekt

Nyhetsbrev om AKIS och EIP-Agri

Prenumerera på AKIS nyhetsbrev Länk till annan webbplats.

Även en liten nyhet kan göra stor skillnad

Det finns många lantbrukare, rådgivare och andra verksamma i praktiken som ser nya utmaningar eller förbättringsbehov och har idéer om hur de kan tas om hand. Det kan vara en ny produkt, en ny metod, en ny form av service, en ny produktionsprocess, ett nytt sätt att nå marknaden eller ett nytt sätt att organisera saker. Det måste inte vara stora avancerade innovationer.

Det här får du pengar till

I Sverige finns en budget på över 110 miljoner kronor för innovationsprojekt som kan sökas och påbörjas under 2021–2022.

Regeringen har tidigare avsatt 440 miljoner kronor under åren 2014-2020 till stöd för innovationsgrupper, vilket resulterat i över 90 innovationsprojekt.

I en innovationsgrupp samarbetar företagare med till exempel rådgivare, forskare och företrädare från någon annan bransch för att lösa ett problem eller en utmaning. Du kan få hjälp att hitta samarbetspartners var som helst i Sverige och i något annat EU-land. Du och de andra får via stödet betalt för eget arbete, material, tester, möten och resor.

Det handlar om stöd i form av riskvilligt kapital. Man vet ju inte säkert om det blir en innovation eller inte. 

Observera att stödet gäller jordbruk, trädgårds- och rennäring, men inte fritidsodling, skog, vattenbruk eller allmän landsbygdsutveckling. 

Innovationsstödet ingår i EU-satsningen EIP-Agri

Europeiska innovationspartnerskapet EIP-Agri syftar till ökad konkurrenskraft och hållbar produktion. Det ska bidra till våra behov av livsmedel, foder, bioenergi och biobaserade material. Läs mer om EIP-Agri på EU-nivå.

Innovationssupporten

Behöver du diskutera om din idé är en möjlig innovation? Då finns innovationssupporten som kan hjälpa dig med vilka kunskaper och erfarenheter som finns kring din utmaning. Du kan även få tips på deltagare till din innovationsgrupp.

Innovationsnätverket möjliggör kontakter

Inom Landsbygdsnätverket finns ett innovationsnätverk. Syftet är att knyta samman innovationsgrupper, rådgivare, forskare, organisationer, med flera för utbyte av ny kunskap och nya erfarenheter både nationellt och internationellt.

Kontakt

Johan Ascard, samordnare av innovationsnätverket, +46 73 4019089

Vad är viktigt att tänka på när du vill utveckla din idé till en innovation?

Se filmen Innovation – från prototyp till marknad.