Landsbygdsnätverket
Banner med inspirationsbilder höst och människor

Bildmontaget är gjort av foton från Ingela Löfquist, Inger Pehrson, Scandinav Bildbyrå Thomas Adolfsén två foton.

Mötesplats AKIS


Den 17 mars var det dags för Mötesplats AKIS 2022 där programmet byggde vidare på gruppdiskussioner och föreläsningar från Mötesplats AKIS 2021. Vi fick mycket värdefull input av engagerade och kunniga deltagare, som var tydliga med utmaningar och önskemål. Nu gick vi från ord till handling och jobbade praktiskt med dessa utmaningar.

Filmer

Här kan du titta på filmerna som presenterades under dagen:

Vad är AKIS?


Magnus Ljung, SLU RådNu intervjuar doktoranden Lisa Blix Germundsson från Institutionen för människa och samhälle, SLU i Alnarp.
Länk till faktablad: Vad är AKIS? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital kompetens-utveckling


Ett samtal med Magnus Ljung, Maria Lingaas och Therese Östrand, SLU RådNu om digitala insatser i kompetensutveckling.

Så här lockar vi mål-grupper till våra aktiviteter


Länsstyrelsen i Östergötland når ut till sina målgrupper på Instagram.

Förstudie om innovationssystem


Marie Gidlund, verksamhetsledare på Sweden Food Arena berättar om hur vi kan bygga ett starkare innovationssystem inom livsmedelsproduktion.
Länk till webbplats: Sweden Food Arena Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kunskapsnav animalieproduktion


Jørgen Korning, enhetschef Jordbruk och trädgård på RISE (Research Institutes of Sweden). Vad är ett kunskapsnav , vad innehåller det och hur fungerar det?
Länk till webbsida: Svensk animalie-sektors konkurrenskraft ska utveck-las med nationellt kunskapsnav Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förstudie kunskapsnav företagsledning, entre-prenörskap, innovation


Per Hansson, verksamhetsledare SLU Kompetenscentrum företagsledning i Alnarp berättar om innovationer och entreprenörskap.
Länk till förstudien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationell kompass för livsmedel


Camilla Bender Larson, närings-utvecklare på Jordbruksverket, berättar om ett nytt kunskapsnav som är på gång om matkultur och livsmedel – Kompass.
Länk till webbplats: Smaka Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vart är vi på väg?


Kristian Wirsén, på uppdrag av SISP (Swedish Incubators and Science Parks) pratar om hur vi höjer innovationsförmågan i den svenska livsmedelssektorn.
Länk till webbplats: SISP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi måste lyfta mervärdet av svenskproducerat


Julia och Elin Bengtsson är uppväxta på Björsjö gård som är en kött- och skogsgård utanför Kinnared i Hallands inland.
Länk till Facebook: Björsjö gård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motverka bromsklossar


Robbe Ceelen, ägare av RC Lantbruk - service inom mjölkproduktion i Kramfors. Det gäller att vara i framkant för att företag ska ha en chans att överleva.

AKIS

AKIS handlar om kunskaps- och innovationsfrämjande i de gröna näringarna. AKIS är ett internationellt begrepp som står för Agricultural Knowledge and Innovation System.

Kontakt

Vill du få mer dokumentation från träffen? Eller har du frågor om Mötesplats AKIS?
Kontakta innovationscoach Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket, tel. 070-584 55 99.