Landsbygdsnätverket

Kontakt

Lisa Germundsson

Ledamot
Cecilia Bertilsson
Tillväxtverket
08-681 91 41

Ledamot
Kristina Larsson
Länsstyrelsen Skåne
010-224 14 53

Lisa Germundsson

Ledamot
Marie Nolin
Luleå tekniska universitet
072-526 20 70

Sofia Lindblad, LRF

Ledamot
Sofia Lindblad
Lantbrukarnas Riksförbund
072-726 02 12

Ledamot
Hanna Johansson
Naturbruksskolornas förening
076-823 84 30

Lisa Germundsson

Ledamot
Maria E Lundgren
LUS, Lokal Utveckling Sverige
076-776 60 35

Lisa Germundsson

Ledamot
Paulina Troillet
Studieförbundet vuxenskolan
073-077 3425

Kanslirepresentant
Ingrid Whitelock
Landsbygdsnätverket
072-977 59 34

Lisa Germundsson

Föräldraledig
Sara Uddemar
Landsbygdsnätverket

Lisa Germundsson

Kanslirepresentant
Thomas S. Nilsson
Landsbygdsnätverket
036-15 57 82

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU