Landsbygdsnätverket
Sedan 2012 finns ett nätverk för landsbygdsutvecklare som är anställda inom den kommunala organisationen, inom regioner samt länsstyrelser. Foto Mickan Thor

Sedan 2012 finns ett nätverk för landsbygdsutvecklare som är anställda inom den kommunala organisationen, inom regioner samt länsstyrelser. Foto Mickan Thor

Landsbygdsutvecklarna

Sedan 2012 finns ett nätverk för landsbygdsutvecklare som är anställda inom den kommunala organisationen, inom regioner samt länsstyrelser. I nätverket turas landsbygdsutvecklarna om att bjuda in varandra till nationella träffar. Nästa gång är det dags för Vingåkers kommun att vara värd.

En landsbygdsutvecklares roll och utmaningar

En landsbygdsutvecklare fungerar kort och gott som en stödfunktion för utvecklingen av landsbygden. Rollen som landsbygdsutvecklare varierar mycket. Några ofta förekommande funktioner är att upprätthålla kommunens, regionens och länsstyrelsens kontakt med den ideella sektorn, näringslivet, kommuner och andra myndigheter när det gäller frågor om landsbygdsutveckling.

Ofta är det också viktigt att upprätthålla och utveckla kontakten och samordningen mellan de egna förvaltningarna. Att skapa tillgänglighet till offentlig, kommersiell och ideell service för boende, företagare, och besökare i kommunen och att skapa förutsättningar för att driva företag, handla mat, tanka bilen, ta ut kontanter, skicka och hämta paket och använda internettjänster är ofta en central uppgift i det dagliga arbetet. Men också att bearbeta statistik för att sammanställa rapporter och utveckla strategier och handlingsplaner i bred samverkan med ideella sektorn, näringslivet och andra offentliga aktörer. De frågor som ingår i en landsbygdsutvecklares uppdrag spänner över de flesta av en kommuns, regions och länsstyrelses verksamheter och att samordna detta är en stor utmaning.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU