Landsbygdsnätverket
Sedan 2012 finns ett nätverk för landsbygdsutvecklare som är anställda inom den kommunala organisationen, inom regioner samt länsstyrelser. Foto Mickan Thor

Sedan 2012 finns ett nätverk för landsbygdsutvecklare som är anställda inom den kommunala organisationen, inom regioner samt länsstyrelser. Foto Mickan Thor

Landsbygdsutvecklarna

Sedan 2012 finns ett nätverk för landsbygdsutvecklare som är anställda inom den kommunala organisationen, inom regioner samt länsstyrelser. I nätverket turas landsbygdsutvecklarna om att bjuda in varandra till nationella träffar.

En landsbygdsutvecklares roll och utmaningar

En landsbygdsutvecklare fungerar kort och gott som en stödfunktion för utvecklingen av landsbygderna. Rollen som landsbygdsutvecklare varierar mycket. Några vanligt förekommande uppgifter är att upprätthålla kommunens, regionens eller länsstyrelsens kontakt med den ideella sektorn, näringslivet, kommuner och andra myndigheter, när det gäller frågor om landsbygdsutveckling.

Ofta är det också viktigt att upprätthålla och utveckla samordningen mellan de egna förvaltningarna. Att skapa ge boende, företagare, och besökare tillgänglighet till offentlig, kommersiell och ideell service är ofta en central uppgift i det dagliga arbetet. Det handlar också om att skapa förutsättningar för att driva företag, att handla mat, att tanka bilen, ta ut kontanter, hämta paket och använda internettjänster.

En annan viktig del är att bearbeta statistik för att sammanställa rapporter och utveckla strategier och handlingsplaner i bred samverkan med ideella sektorn, näringslivet och andra offentliga aktörer.

De frågor som ingår i en landsbygdsutvecklares uppdrag spänner över de flesta av en kommuns, regions och länsstyrelses verksamheter och att samordna detta är en stor utmaning.