Landsbygdsnätverket

Enkät om landsbygdsutvecklare i kommuner och regioner

Finns det någon på din kommun/region som arbetar särskilt med landsbygdsfrågor?


Denna kartläggning görs för att få ökad kunskap om hur många landsbygdsutvecklare (eller motsvarande) som finns i kommuner och regioner, men även för att vi ska kunna skicka information och för att personer hos er som jobbar med landsbygdsutveckling ska kunna ha nytta av det utbyte av erfarenheter som erbjuds i nätverket.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.