Landsbygdsnätverket

Genomförda träffar

pratbubbla_landsbygdsutvecklarna

Varför har vi landsbygdsutvecklare dessa träffar?

När landsbygdsutvecklarna själva beskriver värdet och nyttan med nätverksträffarna låter det så här:

 • Det var många saker vi tog upp som är gemensamma och som vi löser på olika sätt, det är en nyttig erfarenhet. Det är bra att ha ansikten på de i andra kommuner som jag vill ha kontakt med.
 • Nya tankar och idéer hur man kan arbeta.
 • Har just skickat vidare BIDmetoden in i organisationen och mark-och planenheten är väldigt intresserad, då det ev passar bra i deras kommande arbete.
 • Väldigt bra nätverk och givande att ta del av andra och skapa nya kontakter.
 • Eftersom vi i Nynäshamn står i begrepp att börja ett landsbygdsutvecklingarbete så var träffen mycket nyttig. Kanske också lite speciellt med landsbygd i storstandens närhet.
 • Nyttig erfarenhet att se att man inte är ensam med frågeställningar och problem. Dessutom tar jag med mig ett par goda exempel på hur andra kommuner och föreningar arbetat med frågorna i sina kommuner.
 • Ökade kunskaper genom att ta del av vad andra har genomfört- BID-modellen kommer jag att fördjupa mej i.....kan eventuellt bli något vi använder i våra utvecklingsplanearbeten i Luleå.
 • Viktigt att få ta del av olika perspektiv och sedan applicera det på den egna verksamheten.
 • Har träffat nya kollegor och utökat mitt nätverk. Har även fått ny kunskap om ex. hur man kan arbeta med servicefrågor.
 • Den gav mig inspiration till att vara än mer engagerad i mitt arbete.
 • Fick några tankar om hur jag kan möta föreningar. Ställa krav på dem om samorganisering och prioritering.
 • Förutom nya kontaktytor, inblick i omfattningen av tjänsten och vilka frågor vi kan driva.
 • Ökad insikt om olika sätt att arbeta och olika lösningar.
 • Insikt i hur olika vi tänker vi som är "så lika". Alltså är också vår målgrupp olika.
 • Kontakter! Idéer att grunna vidare på.
 • Jag har fått nya kollegor i branschen, vet vem jag ska vända mig till när jag behöver. Man behöver inte alltid uppfinna hjulen själv.
 • Utifrån erfarenheter inom serviceområdet förändrar jag upplägget på processen i framtagandet av vårt kommunala serviceprogram.
 • Jag vet ju att vi är många som kämpar med samma frågor, har ganska likvärdig kontakt med byalag och politiker.