Landsbygdsnätverket
Erika Erlingson, Gislaveds kommun

Erika Erlingson arbetar som landsbygdsutvecklare på Gislaveds kommun och var en av deltagarna på Landsbygdsnätverkets nationella träff 2016.

Nationell träff 2016

Stämningen var på topp när cirka 70 landsbygdsutvecklare från hela Sverige samlades inne i ett konferensrum på Scandic Continental i Stockholm den 25 oktober. Att träffen arrangerades i Stockholm berodde bland annat på att Tillväxtverket bjöd in till Service-Lab dagen efter, några kvarter från Continental. Så det möjliggjorde två arrangemang med en resa för målgruppen.

Fokus på träffen var att inspirera och sprida goda exempel. Det skedde bland annat genom presentationer från två av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper; integration samt service i landsbygder. I servicetjänster inkluderas livsmedel, drivmedel, post/paket, betalningstjänster och Apotek. Hur kan hela Sverige få tillgång till en god grundläggande service där servicelösningar kan hitta samarbeten mellan kommersiell och offentlig service?

På temat integration berättade även Maria Casal, som är integrationsstrateg på Kramfors kommun, om sina erfarenheter. Mer information från övriga punkter i programmet finns i presentationerna och dokumentationen. Träffen planerades och genomfördes av en arbetsgrupp inom delnätverket för landsbygdsutvecklare.

Presentationer och dokumentation