Landsbygdsnätverket
Nationell träff i Norrköping Landsbygdsutvecklare

Nationell träff 2018

Efter ett uppehåll på två år samlades återigen landsbygdsutvecklarna – denna gång i kommunhuset i Norrköping. Lotti Jilsmo och Ingela Granqvist hade pejlat stämningen i samband med Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik i maj och beslutade sig för att bjuda in till en träff i Norrköping. Syftet var att samlas för erfarenhetsutbyte efter det långa uppehållet sedan hösten 2016.

Det som från början var tänkt som en mindre träff för de som inte hade så långt att åka blev i stället en nätverksträff med deltagande från Skåne i söder till Norrbotten i norr. Lokalen kunde ta ca 40 personer, vilket snabbt fylldes när det gavs möjlighet till anmälan. Engagemanget var på topp, och det visar verkligen på det stora behov som finns för dessa träffar.

Boende på landsbygden

Två huvudfrågor som lyftes var tillgång till bostäder samt service. Regina Westas Stedt, landsbygds-utvecklare i Vingåkers kommun, berättade hur de arbetar med boendefrågan på landsbygden.

På temat Service delade Pia Tingvall från Hela Sverige ska leva, Östergötland, med sig av erfarenheterna hittills från det nationella projektet ”Service i samverkan”.

Mer information från punkterna i programmet finns i presentationerna längst ned på sidan.

Innan dagen avslutades så diskuterades en ny träff under 2019 och stafettpinnen togs av Dalarna. Hanne Kringstad, Falun, och Lena Kansbod, Ludvika bjuder in till ny träff i Falun tisdagen den 9 april.

Presentationer, dokumentation och program