Landsbygdsnätverket

Fondsamordningsträffen 2018

Den 4 december arrangerade Landsbygdsnätverkets fondsamordningsgrupp en nationell träff med tema ”Fondsamordning i praktiken”. Träffen hölls i Finlandshuset i Stockholm. Representanter från Tillväxtverket, Jordbruksverket, Svenska ESF-rådet, regioner, länsstyrelser, leaderområden, intresseorganisationer och departement deltog för att diskutera hur de skulle kunna stärka samverkan mellan fonder och aktörer.

Deltagarna fick bland annat ta del av resultatet av den kartläggning över hur lokalPDF och regional fondsamordningPDF fungerar i praktiken. Dagen bjöd också på inspirerande exempel på hur samverkan kan se ut på regional nivå och hur en idé - tack vare god samverkan - kan delas upp i delprojekt med finansiering från olika fonder. Deltagarna fick också möjligheter att utbyta erfarenheter och ge förslag på hur det går att stärka fondsamordning ytterligare.

Erika Larsson berättar om hur de jobbar med fondsamordning på Leader Mittland Plus.

Kerstin Hallenberg, Leader Skånes Ess, berättar om vad hon tar med sig från fondsamordningsträffen.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU