Landsbygdsnätverket

Kartläggning fondsamordning
- två rapporter

Fondsamordning och fondsamverkan innebär att hitta synergier mellan landsbygdfonden, havs- och fiskerifonden, regionalfonden och socialfonden. Syftet är att förstärka och optimera den sammanlagda effekten av investeringar och insatser som fonderna ger stöd till.


Landsbygdsnätverkets grupp för fondsamordning inom lokalt ledd utveckling beslutade under 2018 att genomföra en kartläggning av hur fondsamordning och fondsamverkan fungerar i praktiken. Detta gjorde de genom att skicka en enkät till LAG och en till regionala EU-fondsaktörer.

Nedan finns de två kartläggningarna och en sammanfattning av dem.

Sammanfattning av båda kartläggningarna


Klicka på bilden för att läsa sammanfattningen.

Kartläggning av fondsamverkan inom
lokalt ledd utveckling

Klicka på bilden för att läsa rapporten.

Kartläggning av fondsamordning mellan regionala och lokala aktörer

Klicka på bilden för att läsa rapporten.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU