Landsbygdsnätverket

Lokalt ledd utveckling i övervakningskommittén (ÖK)

Varje EU-program ska ha en övervakningskommitté (ÖK) med uppgift att se till att målen med programmet nås och att arbetet genomförs på ett effektivt sätt.

Det finns tre olika övervakningskommittéer som behandlar frågor om lokalt ledd utveckling. Det är en åtgärd som finns i tre olika EU-program och därför blir det också tre olika övervakningskommittéer:

  • Landsbygdsprogrammet
  • Havs- och fiskeriprogrammet
  • Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling

Jordbruksverket har ansvaret för sekretariatsfunktionen för de tre övervakningskommittéerna för lokalt ledd utveckling, vilket möjliggör en koordinering mellan de olika kommittéerna.

I varje ÖK sitter en eller flera representanter för leaderområdena.