Landsbygdsnätverket
Bearbetning av metall så gnistor flyger.

Foto: Christopher Burns/Unsplash

Nationell leaderträff 2021

Med framtiden i fokus

Den 11 november var det dags för den nationella leaderträffen som likt förra året genomfördes digitalt. Tillsammans med LUS (Lokal utveckling Sverige) togs ett program fram som gav både inspiration och erfarenhetsutbyte. Huvudteman var EU-visioner och svensk landsbygdspolitik, mångfald i leaderstrategier samt verktyg för hållbart arbetssätt.

Om du är intresserad av att ta del av presentationer och inspelade föreläsningar från den nationella leaderträffen, kontakta ulrika.holmgren@jordbruksverket.se.

Detta var några av programpunkterna:

Maria Ahlsved, näringsdepartementet

Maria Ahlsved, Näringsdepartementet

EU:s landsbygdsvision - i Sverige

I juni presenterade EU-kommissionen en vision om starkare, sammanlänkade, resilienta och välmående landsbygdsområden 2040. Hur har processen sett ut för att få fram en vision? Vad innehåller den? Och hur hänger den ihop med landsbygdspolitik, livsmedelsstrategi och Leader?

Maria Ahlsved är ämnesråd på Näringsdepartementet och arbetar med genomförandet av den nationella landsbygdspolitiken.

Maria Ahlsved, näringsdepartementet

Stina Haglund, YourWill

Vinsten med mångfald - hur vi kan arbeta med övergripande principer?

I de lokala utvecklingsstrategierna för Leader finns ett avsnitt om övergripande principer som beskriver hur varje leaderområde beaktar hållbar utveckling, likabehandling och ickediskriminering samt jämställdhet mellan män och kvinnor. Men vad innebär det konkret? Hur kan vi bli mer inkluderande och bidra till mer inkluderande projekt?

Stina Haglund är utbildad kulturanalytiker med inriktning organisation/ledarskap kombinerat med examen i rättsvetenskap. Har i sitt företag YourWill stort fokus på jämställdhet, mångfald och normkreativitet.

Maria Ahlsved, näringsdepartementet

Cecilia Ödman, Jordbruksverket

Samarbete och självledarskap - verktyg för dig som arbetar med andra

Runt om i Sverige pågår ett intensivt arbete för att ta fram lokala utvecklingsstrategier för programperioden 2023-2027. Nästa höst ska föreningen, LAG-styrelsen och leaderkontor vara på plats. Mål, strukturer, samspel, kultur och engagemang är viktiga faktorer som alla framgångsrika team behöver vara överens om. Vad bör du tänka på för att skapa ett starkt team och hur ser du till att du själv har ett hållbart arbetssätt framåt?

Cecilia Ödman är stf HR-chef på Jordbruksverket och ansvarar för myndighetens arbete med ledarskap och grupputveckling. Under det här passet delar hon med sig av några verktyg som du kan använda för att skapa trygghet och framgång för dig och ditt team framöver.

Program

TidProgrampunkt
13.00Välkomsthälsning
Jan Cedervärn, Jordbruksverket och ordförande för Landsbygdsnätverkets styrgrupp, hälsar alla välkomna och skickar med sina tankar och förhoppningar inför träffen.
13.10

EU:s landsbygdsvision - i Sverige

Maria Ahlsved, Näringsdepartementet

Utförlig presentation se ovan.

13.25

Vad vill vi göra utifrån landsbygdsvisionen?
Dialogpass

Samtal mellan Maria Ahlsved-Näringsdepartementet, Felicia Edholm-Leader Höga Kusten, Mats Mellblom-Leader Nordvästra Skaraborg och David Bennett-Omställningsnätverket.

13.40

Uppdatering från Jordbruksverket

Annelie Ström, Jordbruksverket
Jordbruksverket har nu tagit emot lokala utvecklingsstrategier för 2023-2027. Hur är status för arbetet och vad händer framöver i urvalsprocessen?

13.50

Paus

14.00

Vinsten med mångfald - hur vi kan arbeta med övergripande principer?

Stina Haglund, YourWill
Utförlig presentation se ovan.

14.40

Samtal om övergripande principer
Workshop

Samtal i grupper där vi använder verktyget Mural.

Klicka här för en introduktion i hur Mural fungerar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medan workshopen pågår passar vi ägen på att fika.

15.05Paus

15.15

Resultat av workshop

Genomgång


15.30

Miljö, klimat och hållbarhet i Leader

Mattias Goldman, VD Goldman Green

I juni genomförde Landsbygdsnätverket en workshop om miljö, klimat och hållbarhet i leaderstrategier. vilka var de viktigaste lärdomarna och hur kommer vi ta arbetet vidare?

Mattias Goldman är fd hållbarhetschef Sweco, ex-VD för tankesmedjan Fores och bland annat utnämnd till mäktigast i Hållbarhetssverige.

15.35

Samarbete och självledarskap - verktyg för dig som arbetar med andra.

Cecilia Ödman, Jordbruksverket

Vi kommer även få exempel från Lotta Heimersson, verksamhetsledare för Leader Nedre Dalälven.

Utförlig presentation se ovan.


16.05

Avrundning

Maria Gustafsson, Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverkets kanslichef summerar dagen och lyfter de
viktigaste medskicken från leaderträffen.

16.15

Tack och hej!