Landsbygdsnätverket

Enkät leaderträff 2018

Den 24-25 april deltog du i den nationella leaderträffen i Borgholm på Öland. Vi är tacksamma för att du lämnar feed back till oss i syfte att göra våra kommande träffar ännu bättre. Tacksam för att du svarar senast den 17 maj.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.