Landsbygdsnätverket

Tisdag 6 oktober

På den här sidan hittar du program och dokumentation från tisdagen den 6 oktober.

Program

8.00 Förmingel och tekniktest.

9.00 Inledning.

9.10 The European Green Deal och Long-term vision for rural areas. Hannes Lorenzen presenterar de två initiativen och beskriver hur de ska omsättas lokalt. Han ger även en bild av hur de påverkar landsbygder och vilken roll Leader kan få. Hannes har varit senior rådgivare för Europa-parlamentets kommitté för jordbruk och landsbygdsutveckling. Idag är han ordförande i en utvecklingsgrupp på ön Pellworm, Tyskland, och han är också initiativtagare till flera europeiska nätverk för landsbygd, jordbruk och hållbarhet. Föreläsningen genomförs på engelska.

Passet följs av en gruppdiskussion och ett samtal med Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson, och Marion Eckardt, ordförande för ELARD och verksamhetsledare Lokalt ledd utveckling Halland, om vad initiativen kan innebära för Leader, landsbygdsutveckling och framtida samverkan.

Hemläxa

EU:s långtidsvision för gles- och landsbygd (Long-term vision for rural areas), som sträcker sig fram till 2040, ska vara klar sommaren 2021. Det europeiska landsbygdsnäterket, ENRD, har tillsatt en tematisk arbetsgrupp med ledamöter från olika delar av Europa. Åse Classon, Hela Sverige ska leva, representerar Landsbygdsnätverket i gruppen. Här finns även Marion Eckhardt i sin roll som ordförande för ELARD.

Mer information om visionerna finns i länkarna och filmen nedan:

Intervju med Åse Classon om Europeiska Landbygdsnätverkets arbetsgrupp för Long term Vision for Rural Areasöppnas i nytt fönster

LUS om EU:s långtidsvision för gles- och landsbygd. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ENRD:s tematiska arbetsgrupp för Long Term Rural Visionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smart Villages and the European Green Deal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10.10 Mingelfika.

10.25 LAG som utvecklingskontor. Du som deltagare ger inspel på hur LAG kan arbeta med en bred verktygslåda, även om det endast skulle bli finansiering från Landsbygdsfonden. Vilka erfarenheter har LAG haft under 2014-2020 som är viktiga att ha med i kommande
planering?

Hemläxa

Passet innehåller en workshop där du i grupp delar med dig av tips och erfarenheter. Förbered dig genom att fundera över följande frågor:

  • Vad gör ni redan idag som är exempel på ett utvecklingskontor?
  • Vad behöver hända för att LAG ska bli ännu mer av en "en-väg-in"?

Se även filmerna nedan från Leader Mittland Plus, Leader Gästrikebygden och Tillväxtverket.


Filmen är på engelska utan undertext. För en svensk översättning, gå till den här sidan med en översättning samt syntolkning av filmen.

11.25 Avslut och hemläxa.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU