Landsbygdsnätverket

Enkät - engagemang i lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Hur ser din organisations engagemang ut i lokalt ledd utveckling genom leadermetoden?
Fråga 1
Hur bedömer du att din organisations kunskap är på nationell nivå om lokalt ledd utveckling genom leadermetoden?
Fråga 1

Fråga 2
Hur bedömer du att din organisations kunskap är på lokal nivå om lokalt ledd utveckling genom leadermetoden?
Fråga 2

Fråga 3
Vi finns med som LAG-ledamot i:
Fråga 3


Fråga 4
Vi har drivit leaderprojekt (2007-2013) som projektägare i:
Fråga 4

Fråga 5
Vi har varit projektägare inom Leader eller fiskeområde (2007-2013) för:
Fråga 5


Fråga 6
Vi har deltagit i leaderprojekt (2007-2013) där annan organisation har varit projektägare i:
Fråga 6

Fråga 7
Vi har deltagit i projekt inom Leader eller fiskeområde (2007-2013) där annan organisation har varit projektägare i:
Fråga 7


Fråga 8

Fråga 9

Fråga 10

Fråga 11