Landsbygdsnätverket

Samordnande grupp för lokalt ledd utveckling

Här hittar du kontaktuppgifter till deltagarna i våra olika grupper för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom Landsbygdsnätverket. Grupperna arbetar för att skapa erfarenhetsutbyten och lärande mellan alla leaderområden, andra nationella aktörer samt programmens fondförvaltare.

Samordnande grupp för lokalt ledd utveckling

Ulrika Holmgren

Kanslirepresentant
Ulrika Holmgren
Landsbygdsnätverket
036-15 52 08

Britt-Louise Nyman

Ledamot
Britt-Louise Nyman
Spira Mare 2020
070-366 73 22

Kerstin Hallenborg

Ledamot
Kerstin Hallenborg
Leader Skånes Ess
070-219 99 50

Sören Oscarsson

Ledamot
Sören Oscarsson
Leader 3sam
070-360 60 23

John Gambe

Ledamot
John Gambe
Leader Gute
0498-69 10 81

Jacqueline Hellsten

Ledamot
Jacqueline Hellsten
Leader Sörmlandskusten
070-725 62 69

Ledamot
Lars Björneld
Leader Bohuskust och gränsbygd
070-559 61 56