Landsbygdsnätverket
Ett bi landar på en lila tistelblomma

Foto: Picmonkey

Ekosystemtjänster

Begreppet ekosystemtjänster används för att visa den nytta vi människor får från naturens arbete. Det kan handla om produkter och tjänster som människan i samspel med naturens ekosystem ger oss och som bidrar till vårt välbefinnande. Trots att ekosystemtjänsterna är grunden i vår välfärd är de fortfarande osynliga i flera samhällsbeslut.

Lantbrukaren bidrar till ekosystemtjänster

Många av ekosystemtjänsterna är beroende av att det finns bönder som bedriver olika verksamheter. Då pratar vi framför allt om produktionen av livsmedel och energiråvaror. Lantbrukaren gynnar också tillgången till pollinerande insekter och genetiska resurser, främjar markbördighet och kolinlagring samt reglerar vattenflöden.

Lantbrukarna har en oumbärlig roll för de kulturella ekosystemtjänsterna som att tillhandahålla ett vackert landskap, synliggöra kulturspår och ge förutsättningar för rekreation, turism, lärande och läkande.

Mycket av det som vi kanske tar för självklart och som vi behöver för vår överlevnad är beroende av att det finns en rik biologisk mångfald och aktiva lantbrukare. Detta i sin tur påverkas av politiska beslut och prioriteringar liksom av konsumenternas val.

Lantbrukarens unika roll

Här hittar du en film och vår broschyr som visar på lantbrukarens viktiga roll i en rad betydelsefulla ekosystemtjänster. Ladda ner broschyren Länk till annan webbplats. och se filmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ekosystemtjänster översiktsbild

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon av ledamöterna i arbetsgruppen Miljö och klimat? Klicka på länken nedanför.

Till kontaktsidan