Landsbygdsnätverket

Klimatrådgivning i EU-länder

Här kan du läsa om exempel på projekt och rådgivningsinsatser inom jordbrukets klimatområde från olika EU-länder.

Klimatet påverkar jordbruket och jordbruket påverkar klimatet. Med ökad kunskap och rådgivning kan jordbrukets klimatpåverkan minska och potentialen att förbättra klimatet tas tillvara. Ta en titt på hur andra jobbar.

Maria Stenberg, Sverige

"Det är många åtgärder som både gynnar klimatet och även ger en bättre ekonomi för lantbrukaren."

Maria är ansvarig för klimat- och växtnäringsfrågor och initiativet, Klimatkollen, hos Greppa Näringen, en del i det svenska miljöarbetet och som bland annat erbjuder kostnadsfri klimatrådgivning till lantbrukare.

Pat Murphy, Irland

"Lönsamhet är en viktig anledning för lantbrukaren att göra en förändring."

Pat är avdelningschef för miljöfrågor på Irlands statliga rådgivarorganisation för jordbruk och livsmedel Teagasc och arbetar bland annat med att minska jordbrukets klimatpåverkan.

Andrés Estebán, Spanien

"Allas strategi behöver ändras för att det ska få en verklig inverkan i kampen mot klimatförändringarna."

Andrés är projektledare och arbetar med internationella samarbeten hos den spanska organisationen för standardisering UNE där bland annat kolbindning i jordbruket varit på agendan.

Volker Kromrey, Tyskland

"Det finns lösningar för nästan allt där ute redan, så mycket av vårt arbete fokuserar på att hitta “best practice”-exempel."

Volker arbetar som program-chef på Lake Constance Foundation i Tyskland inom bland annat jordbruk och klimat. De har utvecklat AgriClimateChange som beräknar koldioxidutsläpp och energiförbrukning på en gård.

Anne Antman, Finland

"Om man förbättrar markstrukturen och ökar kolinlagringen förbättras motståndskraften mot en mer extrem väderlek och det finns bättre möjligheter till att få bra skördar."

Anne är agronomie- och forst-magister och projektchef för svenskspråkiga Carbon Action-initiativet. Ett projekt som arbetar med att forska på, verifiera och främja kolinlagring i åkermarkerna och är en del av den finska stiftelsen Baltic Sea Action Group.

Jean-Baptiste Dollé, Frankrike

"Vi arbetar med ett komplext ämne. Vi måste bli bättre på att förklara den roll lantbrukaren har i klimatförändringarna och visa på att de kan vara en positiv förebild genom att minska sin del av utsläppen."

Jean-Baptiste är avdelningschef för miljöfrågor hos franska boskapsinstitutet IDELE och arbetar bland annat med att minska utsläppen av växthusgaser från boskapsnäringen.

Exempel är framtagna bland annat i samarbete med det Europeiska Landsbygdsnätverket ENRD och dess arbetsgrupp Bioekonomi och klimat i landsbygdsområden.
Fler exempel finns på gruppens webbsida och även bland de nominerade till ENRDs tävling Rural European Awards 2020.

Länkar:
- Enrds arbetsgrupp Bioekonomi och klimat i landsbygdsområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Tävlingen Rural Inspiration Awards 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.