Landsbygdsnätverket
Betessläpp

Betessläpp och miljöseminarier

Gräs är grönare än guld!

I hela landet finns ett öppet och varierande landskap som producerar miljövänliga livsmedel och andra produkter tack vare marker som brukats av lantbrukare i generationer.

Det här är ett mervärde som inte går att paketeras och säljas för en viss avgift. Vi kallar det miljönyttor. Det kan röra sig om att bevara ett öppet tillgängligt landskap, säkerställa biologisk mångfald, att binda koldioxid i jorden eller att ersätta olja med förnyelsebara inhemska produkter med mera.

Förutsättningarna för att behålla dessa miljönyttor är att konsumenternas val av svenska produkter ökar, samt att dessa beaktas i politiska beslut.

Inför de betessläpp och miljöseminarier som genomfördes 2013 och 2014 togs det fram länkar till olika sidor för att beskriva de miljönyttor som de svenska gröna näringarna bidrar med. Här finns tips om dokument, rapporter, broschyrer med mera som berör ämnet. Du kan själv klicka dig fram bland exemplen nedan.