Landsbygdsnätverket
Vidareförädling lamm_opt

Djurvälfärd

Djurens välbefinnande är en viktig del i den miljönytta som svenskt jordbruk producerar. Flera av Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer har information om djurvälfärdsfrågor.