Landsbygdsnätverket
öppen_mark_opt

Öppet landskap / rekreation

Svensk nötköttsproduktion är viktig för att hålla vårt landskap öppet och bibehålla den biologiska mångfalden. Sveriges Nötköttsproducenter har i skriften "Sveriges Nötköttsproducenter - för en stark svensk nötköttsproduktion Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster." bett ett antal personer att berätta om nyttan med den svenska nötköttsproduktionen.

 

På facebooksidan Stotta svenskt jordbruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om lantbrukets miljönytta ur olika perspektiv.

Projektet Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor (REKS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
REKS är ett nordiskt Interregprojekt som pågår under 2012-2014. Projektet har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten genom långsiktigt hållbara företag med nöt- och lammköttsproduktion. Långsiktig hållbarhet förutsätter att man minskar klimatbelastningen utan att ge avkall på andra hållbarhetskriterier.

 

Rapporten "Miljöeffekter av EU:s jordbrukspolitik Pdf, 1018.6 kB, öppnas i nytt fönster." från Naturvårdsverket tar bland annat upp att "reformerna av politiken sedan Sveriges EU-inträde har gått i rätt riktning för miljön och att ersättningar är nödvändiga för att nå miljömålen. När det gäller att uppnå goda miljöeffekter har riktade ersättningar inom landsbygdsprogrammet, som är en del av jordbrukspolitiken, visat sig vara överlägsna. Miljönyttan kan öka om en större del av budgeten består av riktade stöd, men dessa kan vara dyrare att administrera.