Landsbygdsnätverket
pollination_humla_opt

Pollinering

Få bättre skörd med bin och humlor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Honungsbin och vilda pollinatörer som humlor har en nyckelroll för den biologiska mångfalden i Sverige. En bra pollinering har även stor eller avgörande betydelse för skördenivån i oljeväxter, åkerböna och klöverfrö samt i frukt och bärodlingen.