Landsbygdsnätverket
Kvinna på åkerremsa om ekosystemtjänster

Foto: Inger Pehrsson

Workshop om CAP-ersättningar

Just nu pågår planeringen inför den kommande programperioden för EU-stöden. Den 17 mars 2020 bjöd Landsbygdsnätverket in till en workshop för att ge möjlighet att diskutera och ge inspel till beslutfattare om hur CAP-ersättningarna kan bidra till en långsiktig hållbar skötsel av olika slags gräsmarker. Hur kan vi hantera målkonflikter mellan till exempel produktion, klimat och biologisk mångfald?