Landsbygdsnätverket
Kulturmiljö

Kulturmiljö

Ansvaret för kulturmiljön delas av oss alla. I landsbygdsprogrammet finns också vissa möjligheter till ekonomiskt stöd för dig som vill utveckla odlingslandskapets kulturmiljöer. Till din hjälp finns nu en broschyr med goda exempel från sju företagare med egna kulturverksamheter. Den och en rapport som analyserar företagarnas samlade erfarenheter.

Det går att skapa möjligheter för företagsutveckling genom att inkludera kulturmiljön i sin verksamhet. Det ger inte bara en extra inkomst, via den kulturmiljöverksamhet man ägnar sig åt, utan även en ökad helhetskänsla i företagandet. En känsla som förstärks av att man gör något värdefullt när man arbetar för att bevara och föra vidare det kulturarv man har fått att förvalta. 

Nya möjligheter till företagsutveckling

Landsbygdsnätverket vill visa på den potential till företagsutveckling och konkurrensfördel som olika kulturmiljöer kan utgöra för lantbruksföretagaren. Syftet är att skapa intresse hos företagarna att utveckla sitt företag på landsbygden och att fler kulturmiljöer tas om hand. Genom goda exempel på redan etablerade företagare vill vi visa vägen så att andra ska våga göra detsamma. 

Målgruppen är lantbruksföretagare i hela landet med alla produktionsinriktningar och av alla olika storlekar; ingen är för liten eller för stor för att arbeta med företagsutveckling genom att man tar hand om sin kulturmiljö. 

Broschyr och rapport

Den första delen av materialet är en broschyr med exempel på sju aktiva lantbruksföretagare som driver kulturmiljöverksamhet. Broschyren innehåller också goda råd till dig som också vill utveckla ditt företag med hjälp av kulturmiljöerna. Den andra delen är en rapport som innehåller en analys av företagarnas samlade erfarenheter. Broschyren och rapporten finns att ladda ner i PDF-format på den här sidan.