Landsbygdsnätverket

Projektberedskap

Lindesbergs kommun, Coompanion Mälardalen, Leader Mälardalen, Region Örebro Län, Länsstyrelsen Örebro samt två forskare knutna till Uppsala universitet har jobbat i den utmaningsdrivna processen "Projektberedskap".

Syfte

Syftet har varit att verka för att tillsammans med aktörer, som ofta träffar människor som har projektidéer eller beslutar om projektmedel, djupdyka i utmaningar som lokala samhällen har för att ta fram, bearbeta, förfina och resurssätta projekt. Tanken är att genom processen ta ett första steg i en längre resa där en modell för att utveckla projekt på lokal nivå arbetas fram. Projektet definierar projektberedskap som: 1)En plats att ta idéer. 2) En metod eller process för att förfina idéer. 3) En organisation för att genomföra idéer.

Den första del som definieras – platsen – formas i andra projekt. Processen har således två huvudsyften:

  • Att titta på PROCESSEN som behövs på lokal nivå för att hitta, skapa och konstruera projekt
  • Att titta på ORGANISATIONEN för att genomföra projekt genom att arbeta med vad vi kallar för ”dold kunskap”.

Projektet är en del i en större satsning på den struktur för lokal utveckling kommunen driver via sitt ”Servicepunkts-koncept”.

Mål

Att skapa en modell för Projektberedskap som kan appliceras på fler platser i kommunen, regionen och vidare ut i Sverige.

Hur gick det för er i ert arbete?

I stort har processen varit givande och lärorik. Nätverksdelen och lära-känna-biten har gett oss mycket fart framåt, och bekräftat att många ser samma utmaningar men att lösningarna är svåra att konkretisera – vilket vi fått goda reaktioner på att vi försöker göra. Vi ser helt klart en öppning och intresse för fortsatta samtal och samarbeten kring begreppet projektberedskap.

I Ramsberg som var vår pilotort togs idéerna emot väl – framför allt av de som i dagsläget har åtagande i många olika föreningar. De såg detta som ett resurseffektivt arbetssätt (sprida ”bördan” för utvecklingsarbete) och något som kan ge mer driv i utvecklingsarbete (idéer syns och blir mer kvalitativa). Även andra orter vi diskuterat projektberedskap med har visat intresse för tankesättet. Att jobba med de dolda resurserna på landsbygden ses oftast som en lösning på en annars utarmad ideell arbetsstyrka, men metodiken för hur man hittar det dolda är otydlig och kräver både struktur och tid. Resursfrågan är fortsatt utmanande, och då pratar vi människor som vill och kan skapa samt driva utvecklingsprojekt – att hitta tid och engagemang. Att lägga tid på en kortsiktig förändring tar ofta prioritet över långsiktigt strukturarbete på lokal nivå – vi på Lindesbergs kommun fortsätter fråga oss vad vår roll i denna ekvation är.

Konkreta resultat:

  • Ett första utkast på en arbetsprocess och struktur för projektberedskap på lokal nivå
  • En enkel sammanställning kring dold kunskap för att vidare kunna arbeta med resursfrågan

Utifrån grundunderlaget som våra deltagande aktörer tagit fram i nätverksprocessens arbete kommer Lindebergs kommun fortsätta vidareutveckla begreppet Projektberedskap. Bekräftelserna av behovet av Projektberedskapsbegreppets innehåll har gett oss mod att ta konceptet vidare, insikterna vi tillsammans med medverkande har fått ger oss en ödmjukhet för komplexiteten i ett genomförandeskede. Vi har tankar på hur vi ska tackla dessa.

Läs mer om Lindesbergs kommuns landsbygdsarbete på www.lindesberg.se/landsbygd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillbaka till huvudsidan Ta dig an en utmaning.

Publicerades