Landsbygdsnätverket
Collage över medverkande personer under veckorna.

Demokrativeckor 2021

Demokrativeckorna pågår 15 - 29 november. Under veckorna lyfter vi fram olika aspekter av demokratiarbete och ungas inkludering hos våra medlemsorganisationer.

Artiklar

Fyra fotbollar ligger på en fotbollsplan.

Behov av ökad representation av unga inom fotbollen

Många unga vill vara med och påverka, men saknar naturliga ingångar till styrelserum och andra beslutsfattande forum. Det menar Elina Erenrot, själv engagerad inom fotbollen sedan tonåren.