Landsbygdsnätverket
Emma Stigson, representant för Ungdomscoacherna Leader LLU i arbetsgruppen Ung inkludering.

Emma Stigson, representant för Ungdomscoacherna Leader LLU i arbetsgruppen Ung inkludering.

Ungagruppen tipsar: Så kan ni inkludera unga

Bryt ner mentala hinder, våga fråga och utgå från att unga är intresserade av att påverka. Det är några av tipsen som Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Ung inkludering lyfter inför arbetet med att ta fram lokala utvecklingsstrategier för 2021-2027. Många leaderområden har lång erfarenhet av att engagera unga men flera uttrycker samtidigt att gruppen är svår att nå.

Den svenska ungdomspolitiken har som mål att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. När barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020 år blev det ännu tydligare att när beslut tas som berör unga ska unga också ha möjlighet att vara med och påverka.

Ungdomar är en viktig del av våra landsbygder. Att ge unga möjligheten att inkluderas och påverka den lokala utvecklingen är något vi alla gynnas av – både nu och i framtiden. Men hur gör vi nu detta? Ibland innebär det att börja bryta ned mentala hinder inom verksamheter och organisationer som förutsätter att unga inte är intresserade eller vill delta. Utgå istället från att unga alltid kan och vill inkluderas, men att vissa undantag finns.

Att integrera ett ungdomsperspektiv kan ibland handla om ett nytt arbetssätt som gör att man måste ändra de rutiner och vanor som tidigare funnits.

Frågor att besvara under strategiarbetet:

 • Representerar hela vår organisation hur demografin i vårt område ser ut? Tar vi hänsyn till exempelvis ålder, etnicitet och kulturell bakgrund?

 • Hur ser vår organisation se ut? Är det något vi behöver förbättra eller förändra för att underlätta ungas inkludering?

 • På vilket sätt vill vi inkludera unga i organisationen under kommande period? Vill vi föryngra LAG? Kan vi adjungera unga till LAG-möten? Ska vi skapa ett ungdoms-LAG? Vill vi anställa ungdomscoach? Kan vi starta ett internationellt ungdomsprojekt?

Men var finns ungdomarna?

Unga är precis som alla andra: egna individer med olika åsikter och värderingar. Det enda som skiljer unga från vuxna är åldern. I arbetet med att skapa en inkluderande organisation behöver vi ändra förhållningsätt och övergå till att tala med ungdomar istället för om. Det handlar om att ta sig tid att möta, lyssna och diskutera med unga. Att uppmuntra, visa nyfikenhet och uppmärksamma de ungdomar som bor och verkar i våra landsbygder. Försök att minska trösklarna in i Leadersorganisationen och minimera stolpiga strukturer.

Det är viktigt att skapa ett förtroende och en gemenskap. Detta sker främst genom det personliga mötet människor emellan. Om ni inte redan har ungdomar integrerade i organisationen eller verksamheten så är det dags att leta upp dem och se till att de kan delta.

Så gör du

 • Besök mötesplatser och arenor där ungdomar finns, som till exempel byaråd, idrotts- och kulturföreningar, högstadie- och gymnasieskolor, fritidsgårdar och ungdomsföreningar.

 • Kontakta högstadie- och gymnasielärare och be att få komma till skolan och föreläsa om landsbygdsutveckling och ungt entreprenörskap i landsbygder. Passa då på att knyta kontakter med eleverna.

 • Ha regelbunden kontakt med elevråd och besök skolor, ungdomsråd och ungdomsforum i kommunerna.

 • Anordna aktiviteter, workshops eller dialogkvällar tillsammans med föreningar och lokala företag. Ni kan ha strukturerade frågor, diskussioner runt borden och grupparbeten. Sätt upp en tipslåda som är öppen under hela aktiviteten.

 • Bygg upp ett kontaktnät med fritidsledare, föreningsledare och andra som aktivt jobbar med unga. Koppla sedan in personerna i er verksamhet genom att bjuda in dem som medlemmar eller till kick-offs.

 • Använd föräldrarna! Ta hjälp av byagrupper på Facebook för att nå fram till ungdomar.

 • Unga når unga! Har ni redan unga engagerade i er organisation? Be dem att ta med sig sina vänner eller ge dem i uppdrag att hitta yngre personer som vill vara med eller ta emot uppdrag. De flesta människor växer av ansvar.

 • Använd sociala medier för att nå och kommunicera med ungdomar.

 • Om det är möjligt, låt ungdomar testa på att driva mindre projekt eller praktisera i organisationen. Det kanske inte blir perfekt och exakt som planerat, men ger erfarenheter för er organisation och ungdomarna.

Vill du få fler tips från oss i arbetsgruppen för Ung inkludering? Kontakta:

Emma Stigsson, ungdomscoach Leader Östra Skaraborg och ledamot i arbetsgruppen för Ung inkludering.

Emma Stigsson
emma.stigson@leaderostraskaraborg.se

Alla ledamöter i arbetsgruppen hittar du på kontaktsidan.

Mer information finns på arbetsgruppens webb. Här hittar du bland annat Verktyg och metoder för ung inkludering.

Publicerades