Landsbygdsnätverket
Två personer går på en delvis plöjd åker.

Foto: Emilia Jiménez-Bergmark

Webbinarium om unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) i landsbygder

Vilka är de och hur kan vi arbeta för att bidra till hållbara lösningar? Välkomna till en förmiddag om UVAS onsdagen den 27 april 2022.

I Sverige finns cirka 150 000 personer mellan 16–29 år som varken arbetar eller studerar. Antalet i denna grupp har varit relativt konstant under lång tid, trots konjunktursvängningar, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och insatser från nationella myndigheter. Gruppen är heterogen, vilket innebär att det är svårt att dra generella slutsatser om vilka det är som befinner sig bakom siffrorna.

Vill du veta mer och bli inspirerad av hur man kan arbeta för att stötta den grupp unga så häng med oss.

Anmäl dig här!

Möteslänken kommer att mejlas till dig den 26 april.

Tid

Program

8.30 – 8.40

Välkomna och syftet med dagen

8.40 – 9.00

Vilka är UVAS och vad säger statistiken?

Petter Berg – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

9.00 – 9.30

Hur kan vi stödja unga som varken arbetar eller studerar?
Frida Jonsson – Umeå universitet

9.30 – 10.00

Vad har du för erfarenheter? Menti-övning och samtal med Petter och Frida

10.00 – 10.20

Paus

10.20 – 10.40

MEET – Möjligheter | Engagemang | Egenmakt | Trygghet
Eva Henrich Longberg, projektledare och Ann Olerot, handledare

10.40 – 11.00

"Farbror Melker, vet du vad? Om du inte kan skriva så att jag förstår det, då kan du lika gärna sluta upp" - Tjorven i Vi på Saltkråkan
Mi Kind, Vimmerby kommun

11.00 – 11.40

Erfarenhetsutbyte i mindre grupper

11.40 – 11.50

Återsamling och avslut

11.50 – 12.10

Eftersnack (frivilligt)