Landsbygdsnätverket
  • Poddens gäster diskuterar ett plogfritt jordbruk som ett sätt för lantbrukare att klara utmaningen att producera livsmedel både miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart. Smart tillage – för jordens skull Podden Landet #37
    Smart tillage är det engelska begreppet för så kallad smart jordbearbetning inom lantbruk. Det handlar om att kombinera metoder för klimat- och miljöhänsyn med en lönsam produktion. Pressade råvarupriser ställer krav på en effektiv produktion, men åtgärder för att nå en sådan kan å andra sidan vara negativa ur miljö- och klimatsynpunkt. Vilka vinster ser vi med ett plogfritt jordbruk? Och vilka utmaningar kan vi stöta på?
  • Gunter Pauli, Camilla Lehorst och Erik Westholm deltar på Landsbygdsnätverkets nätverksträff. Kalle Moraeus är konferencier på kvällens gala. Välkommen till gala och nätverksträff 8-9 november

    Landsbygdsnätverkets nationella nätverksträff kommer i år att arrangeras utanför Leksand i vackra Tällberg.
    – Tillsammans har vi alla en viktig roll att spela för att landsbygderna både ska kunna bidra till och dra nytta av cirkulär och biobaserad ekonomi, säger verksamhetsledare Maria Gustafsson med anledning av nätverksträffens tema.
    På kvällen bjuds deltagarna till Landsbygdsgalan för att i festlig stämning belöna spännande landsbygdssatsningar.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU