Landsbygdsnätverket

Klassiska Sollerö IF var dödsdömt på grund av spelarbrist, men det nya flyktingboendet blev räddningen. Idag har klubben blivit en samlande faktor för alla som bor i byn, oavsett ställning, ålder eller härkomst.

Integration

På den svenska landsbygden finns många personer med utländsk bakgrund, vissa befinner sig i asylprocessen andra har fått beslut om uppehållstillstånd. Även i städerna finns det personer med utländsk bakgrund som kan tänka sig att etablera sig på landsbygden.

Fler utrikesfödda behöver också större kunskap om landsbygden och dess möjligheter för att kunna göra relevanta val när det gäller utbildning, arbete och bostadsort. Gemensamt mellan det offentliga, privata och landsbygdens olika föreningar är att vi behöver utveckla bra aktiviteter, praktikplatser och arbetstillfällen som gör en god förankring och integration möjlig. 

Landsbygdsnätverket styrgrupp har tagit ett beslut att satsa på att arbeta med personer med utländsk bakgrund och därför gett förnyat uppdrag till en arbetsgrupp som särskilt ska arbeta med integrationsfrågor på landsbygden. 

De mest prioriterade aktiviteterna för arbetsgruppen kommer under 2015 och 2016 att koncentreras till dessa fyra områden:

  • Föreningslivet som anordnare av sociala (inkluderande) aktiviteter på uppdrag av och med stöd och hjälp från offentlig sektor,
  • Utbildning/praktik med tyngdpunkt på samverkan som kan underlätta kunskap i svenska språket, matchmaking och ge jobb,
  • Goda förutsättningar för boende på landsbygden med tillgång till jobb, bostäder, service och infrastruktur samt
  • Främja goda attityder.

Mer information

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU