Fredag 12 Februari 2016
 • 2016-02-11 14:10

  Landsbygdsnätverket vill bidra till klimatarbetet
  Gröna och blåa näringar och andra landsbygdsaktörer kan bidra till klimatarbetet genom att minska sina utsläpp av växthusgaser och genom att producera förnybar energi som även kan användas inom andra sektorer. Därtill behövs ett aktivt anpassningsarbete för att möta ett förändrat klimat. Välkommen till tankesmedjor i mars där vi lägger grunden för fortsatt arbete.


 • 2016-02-10 10:58

  Nyhetsbrev med fokus på kortare livsmedelskedjor
  Landsbygdsnätverkets tolfte nyhetsbrev lyfter värdet av att få livsmedelsproducenter och konsumenter att närma sig varandra. Det här arbetet kallas för att korta livsmedelskedjorna. Det finns nu stöd att söka för att jobba med de här frågorna och du kan också läsa om goda exempel där livsmedelskedjan kortats.


 • 2016-02-05 09:39

  Ny webbplats guidar till EU-stöd
  Nu lanserar Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet den gemensamma webbplatsen eufonder.se med information om de europeiska struktur- och investeringsfonderna.


 • 2016-02-04 09:06

  Landsbygdsprogrammets handlingsplan beslutad
  Nu har Jordbruksverket beslutat om 2016 års nationella handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Handlingsplanen styr hur Jordbruksverket arbetar med de nationella stöd som Jordbruksverket handlägger i landsbygdsprogrammet.Senaste inläggen på facebook

Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 12 2016

Nr 12 2016

Tema: Kortare livsmedelskedjor

Att få livsmedelsproducenter och konsumenter att närma sig varandra. Goda exempel på satsningar som gjort just detta och annat kring landsbygdsutveckling kan du läsa i detta nyhetsbrev. Trevlig läsning!

Till Landsbygdsgalan och Ullbaggepriserna
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling