Onsdag 26 November 2014
Bootstrap Carousel

Nyheter

 • 2014-11-19 16:58

  Fem år av landsbygdsutveckling samlat
  Landsbygdens Bästa 2009-2013 samlar alla vinnare av en Ullbagge vid Landsbygdsgalan. Massor av projekt och företag finns med som alla varit med och utvecklat den svenska landsbygden på ett utomordentligt sätt.
   – Det har under programperioden varit viktigt att visa att de pengar som satsats inom landsbygdsprogrammet har gjort nytta men också för att vi ska lära oss av de landsbygdssatsningar som varit lyckade, säger Peter Melin, ordförande för Landsbygdsnätverkets styrgrupp. • 2014-11-18 13:00

  Jordbruksverket söker bilden av myndigheten
  Under hösten och vintern 2014 kommer Jordbruksverket att genomföra en undersökning av hur myndigheten uppfattas. Olika intressenter får svara på frågorna däribland Landsbygdsnätverkets medlemmar.


 • 2014-11-17 17:14

  Nyhetsbrev med tema Hållbara livsmedel
  Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev fokuserar på mat och hur det förenar oss i nätverket. Intresset för mat är stort och att handla med omsorg om djuren och miljön är något som Landsbygdsnätverket arbetat med intensivt under det gångna året.


 • 2014-11-17 08:10

  Många representanter på första nätverksträffen
  I onsdags arrangerade nya Landsbygdsnätverket sin första träff. Närmare 160 personer deltog från en mängd olika organisationer.
   – De här tillfällena ger alltid inspiration och öppnar ögonen, sammanfattade Bengt Almqvist från Skärgårdarnas riksförbund dagen.
Senaste inläggen på facebook

 • 2014-11-28 - 2014-11-28

  Stads- och landsbygdsutveckling i Europa och Sverige  KTH/ESPON och Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till seminarium med avsikt att beskriva och analysera hur olika typer av regioner har utvecklats och vilka förutsättningar de har. Diskussionen utgår från det stora till det lilla – från makro- till mikronivån. Detta ger även utrymme för deltagarna att få möjlighet att sätta in "sin" region i olika sammanhang och utvecklingsmönster.
  --------------------------------

 • 2014-12-10 - 2014-12-11

  Styrgruppsmöte  Landsbygdsnätverkets styrgrupp träffas. Särskild inbjudan mailas med mer info.
  --------------------------------

Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 2 2014

Nr 2 2014

Tema "Hållbara livsmedel"

I detta nummer kan du läsa om det arbete som pågår kring livsmedelskvalitet. Mat är ett ämne som förenar oss alla inom Landsbygdsnätverket.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling