Till Landsbygdsnätverkets startsida Landsbygdsnätverkets webbanner
Torsdag 24 April 2014

Hem

Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 3 2014
Till arbetsgruppen Jämställdhet
Till gruppen Kommunala landsbygdsutvecklare
Genväg till medlemssidan
Till Europeiska Unionens webbplats

Landsbygdsnätverket

Vi är nu cirka 120 nationella aktörer i Landsbygdsnätverket som dessutom innefattar alla landets leadergrupper. Med våra gemensamma ansträngningar ska vi öka möjligheterna att nå målen med det svenska landsbygdsprogrammet 2007-2013.
 • 2014-04-23 12:55

  Stor miljönytta med svenskt lantbruk


  Under devisen Gräs är grönare än guld, satsar nu Landsbygdsnätverkets medlemmar på att visa vilken nytta de gröna företagen har för miljön. Arbetsgruppen Gröna Näringar har tagit initiativ till en satsning med så kallade betessläpp.
  – Vi bjuder in allmänheten, media och beslutsfattare att med egna ögon se vilket fantastiskt arbete svenska lantbrukare har gjort och fortsätter att göra för att främja miljön och det svenska öppna land-skapet, förklarar Sofia Lindblad från LRF som är arbetsgruppens ordförande. • 2014-04-17 11:40

  Nyhetsbrev om innovationer inom jordbruket


  EIP-Agri är benämningen på det arbete inom EU som ska fokusera på innovationer inom jordbruket. Nya grupper håller på att bildas runt om i Europa och för att hänga med i det senaste finns ett nyhetsbrev att följa.


 • 2014-04-16 10:35

  Samlad dokumentation från nätverksträffen


  Nu finns det mesta av dokumentationen från nätverksträffen förra veckan samlat. Läs dokumentationen, se presentationerna, filmerna, ljudupptagning och bildspel där allt kretsar kring Lokalt ledd utveckling.


 • 2014-04-14 09:40

  Internet ändrar krafterna bakom urbaniseringen


  På regeringens Landsbygdsforum under torsdagen talade Teo Härén om hur internet ändrar krafterna bakom urbaniseringen. Teo berättade att han ville utmana de som lyssnade att skapa sanningar om framtiden.


 • 2014-04-11 15:21

  Partnerskapsöverenskommelsen beslutad


  Regeringen har idag fattat beslut om en strategi för användningen av Sveriges medel från de Europeiska struktur- och investeringsfonderna för de kommande sju åren, 2014-2020, partnerskapsöverenskommelsen. Sammantaget handlar det om 65 miljarder kronor (Regionalfonden 16 mdr, Socialfonden 13 mdr, Landsbygdsprogrammet 36 mdr) för satsningar som har som främsta syfte att bidra till att uppnå EU2020-målen och stärka EU:s och Sveriges konkurrenskraft. • 2014-05-06 - 2014-05-08

  21:a europeiska nätverksträffen  Det engelska landsbygdsnätverket bjuder in till en träff för de europeiska landsbygdsnätverken. Platsen är Cumbria och temat är utvärdering av landsbygdsprogrammen i Europa.
  --------------------------------

 • 2014-05-12 - 2014-05-14

  Konferens om landsbygdsforskning  Den tredje nordiska konferensen om landsbygdsforskning äger rum i norska Trondheim. Tidigare konferenser har genomförts i Sverige och Finland och de hålls vartannat år. Konferenserna är ett resultat av Landsbygdsnätverkets vetenskapliga råd.
  --------------------------------

 • 2014-05-13 - 2014-05-13

  Maten och havet  Hur ska ekvationen gå ihop att rena haven och samtidigt producera maten? Detta är temat för en konferens/workshop om Maten och havet.
  --------------------------------

 • 2014-05-15 - 2014-05-16

  Nationell träff för landsbygdsutvecklare  I anslutning till Landsbygdsriksdagen i Sandviken anordnar Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp en nationell träff som riktar sig till offentligt anställda landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och på länsstyrelser.
  --------------------------------

Till information om Lokalekonomidagarna
Till Ullbaggepriset och Landsbygdsgalan
Sidansvarig:  Tommy Nilsson