Torsdag 2 Oktober 2014
Bootstrap Carousel

Nyheter

 • 2014-09-23 15:22

  Storstadsnormen i fokus på konferens om unga
  Ett 40-tal deltagare från hela landet träffades i Hallsberg i helgen för att diskutera hur man bäst kan stötta unga på landsbygden i sitt engagemang och hur man kan bryta ”storstadsnormen” och visa att man kan utvecklas och leva bra även utanför storstäderna.
  – Vi tror att det finns en ganska tydlig storstadsnorm i samhället som säger att för att lyckas så behöver du bo och vara i en stad. Att förverkliga sig själv kan man egentligen inte göra på landsbygden, säger ungdomscoachen Josefina Andersson som deltog på konferensen. • 2014-09-01 10:00

  Delrapport från utredning om service i glesbygd
  I början av året beslöt regeringen att tillsätta en utredning som ska se över hur man ytterligare kan stödja tillgången till kommersiell service i glesbygd. Nu har en delrapport överlämnats.
  – Lanthandeln har en särskild betydelse i glesbebyggda områden och fungerar ofta som ett nav för andra serviceslag som post, apoteksombud och betaltjänster. Försvinner butiken försvinner också annan service och många människor mister en naturlig mötesplats, säger Catharina Håkansson-Boman som är ansvarig utredare. • 2014-08-29 09:43

  Mat och hembygd klara för landsbygdsprogrammet
  Igår beslutade regeringen om att satsa på Matlandet med 540 miljoner i det nya landsbygdsprogrammet. Ytterligare 80 miljoner ska öronmärkas för kulturhistoriskt värdefulla hembygdsgårdar.
  – Intresset för historia, inte minst den egna hembygdens historia, har ökat under senare decennier. Att värna och vårda vårt kulturarv är också en av regeringens tydliga prioriteringar på kulturområdet, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. • 2014-08-28 08:51

  Nya landsbygdsprogrammet öppnar för ansökningar
  Den 3 september öppnar den nya e-tjänsten hos Jordbruksverket för ansökan om företags- och projektstöd. Det svenska landsbygdsprogrammet är formellt ännu inte godkänt av EU-kommissionen men man börjar ändå ta in ansökningar.Senaste inläggen på facebook

Nyhetsbrev

Nr 1 2014

Tema

I detta nummer tar man upp hur styr-gruppens med-lemmar vaskar guldkorn

Nyhetsarkiv

Publikationer

Prenumerationer

Publiceringspolicy

 • 2014-10-21 - 2014-10-21

  Tillväxt vs strandskydd – eller både och?  Strandskyddsdelegationen arrangerar ett dialogmöte för att försöka få svar på frågan hur vi kan nå framgång i dialogen mellan alla olika intressen som gör anspråk på strandzonen.
  --------------------------------

 • 2014-11-04 - 2014-11-04

  Workshop för att få fler unga till gröna näringar  Hur får vi fler unga företagare i de gröna näringarna? Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp ”Gröna näringar” bjuder in till workshop om hur de gröna näringarna ska få fler unga företagare.
  --------------------------------

 • 2014-11-11 - 2014-11-11

  Startskott EU-fonder 2014-2020  Nu går startskottet för de Europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014–2020. Sammanlagt 65 miljarder kronor ska stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till att målen i Europa 2020 nås.
  --------------------------------

 • 2014-11-12 - 2014-11-12

  Nationell nätverksträff  Landsbygdsnätverket arrangerar höstens stora nätverksträff på Elite Hotel Marina Tower, Stockholm. Samtliga organisationer som är eller funderar på att bli medlemmar i Landsbygdsnätverket hälsas välkomna.
  --------------------------------

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling