Tisdag 6 Oktober 2015
 • 2015-10-06 15:32

  Transnationellt samarbete diskuterades i Milano
  Den 24-25 september arrangerade det europeiska landsbygdsnätverket en leaderkonferens i Milano. Temat för konferensen var transnationellt samarbete inom Leader / Lokalt ledd utveckling. - Ju sämre ett samarbete fungerar på högre nivå, desto jobbigare blir det på lokal nivå, citerades flera gånger från olika talare som en uppmaning till bättre samordning.


 • 2015-10-05 09:06

  EU 2020-målen på stora nätverksträffen
  Nu startar vi på allvar mot målen i EU 2020-strategin. Genom att mötas lär vi av varandra och samverkar för ökad gemensam nytta. Landsbygdsnätverkets stora nätverksträff 2015 lägger tyngdpunkten på hur vi alla kan vara med och bidra till att strategin förverkligas.


 • 2015-09-25 09:45

  79 000 har fått bredband via landsbygdsprogrammet
  Pengar från landsbygdsprogrammet stimulerar satsningar på den svenska landsbygden. Bland annat så har 79 000 personer fått tillgång till bredband fram till sista december 2014. Det konstaterar Jordbruksverket i landsbygdsprogrammets årsrapport för 2014 som nu är publicerad.


 • 2015-09-17 09:21

  Förenklingsfokus i utvärdering av programmen
  Jordbruksverket har låtit utvärdera förenklingsarbetet inför nya landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet. Utvärderarna ställde frågor till stödmottagare om vilka förenklingar de önskade se och undersökte om genomförda förändringar motsvarar förväntningarna.
   ­– De stödsökande anser generellt sett inte att ansökningsprocessen har varit krånglig. Det finns dock några moment som anses besvärliga av vissa stödkategorier, säger Jonas Fjertorp på Jordbruksverkets utvärderingssekretariat.
Senaste inläggen på facebook

 • 2015-10-06 - 2015-10-07

  Nätverksträff för lokalt ledd utveckling  Välkommen till årets nätverksträff för lokalt ledd utveckling. Leaderområdet Tornedalen 2020 står som värd och träffen är förlagd till Haparanda.
  --------------------------------

 • 2015-10-21 - 2015-10-21

  Seminarium om jordbrukets konkurrenskraft  Jordbruksverket har under 2014 och 2015 arbetat med ett antal fördjupade analyser av jordbrukets och trädgårdsnäringens konkurrenskraft. De bjuder nu in till en eftermiddag där de presenterar resultaten från detta arbete och tillsammans diskuterar konkurrenskraften i svenskt jordbruk.
  --------------------------------

 • 2015-11-14 - 2015-11-14

  Lokalekonomidagen  I vackra Kumla sjöpark hålls denna introduktionsdag om lokal ekonomi för personer som är intresserade av att komma igång med att utveckla sin bygds ekonomi.
  --------------------------------

Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 8 2015

Nr 8 2015

Tema: De nya stöden öppnar

I det här nyhetsbrevet får du veta mer om alla de stöd och ersättningar som under hösten successivt öpnnar upp för ansökan. Det är efterlängtade stöd som många väntat på. Det märks inte minst hos länsstyrelser och leaderkontor som fått frågor från undrande. Trevlig läsning!

Till Landsbygdsgalan och Ullbaggepriserna
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling