Landsbygdsnätverket

Vi är Landsbygdsnätverket!

 • Sädesfält Var med och utveckla landsbygden
  Den 17 maj bjuds du som på olika sätt är involverad i landsbygdsutveckling in till det seminarium som är del i utvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013. Dagen bjuder på en dialog kring utvärderarnas preliminära slutsatser och rekommendationer.

 • Johan Persson, Socialdemokraterna Dialogmöten med Parlamentariska landsbygdskommittén

  Parlamentariska landsbygdskommittén har i uppdrag att föreslå en sammanhållen politik för en långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Under våren fortskrider arbetet med slutbetänkande som ska lämnas över till regeringen i januari 2017. Som en del i arbetet anordnar kommittén dialogmöten runt om i landet under vecka 18 och vecka 22.
 • Medverkande i Landsbygdsnätverkets podcast är Nora Boestad, Bartosz Stroinski och Hanna Jonsson. Femte avsnittet av Landet – stanna eller flytta

  Finns det en storstadsnorm? Idag kommer femte avsnittet av podden Landet. Där diskuterar Nora, Bartosz och Hanna hur de upplever vuxenvärldens förväntningar på att unga ska lämna sin bygd.
 • Ankarsrum Västervik har hittat integrationsmodellen
  En effektiv lösning på bostadsbristen som samtidigt leder till en snabbare och bättre integration. Västerviksmodellen ger vinster på flera håll och sprider sig nu i Sveriges kommuner. 
 • Nu har arbetet med EIP-Agri dragit igång på allvar. Effektivare vallskörd kan bli ett av de första resultaten. Första beslutet om innovationsstöd
  Efter mycket arbete med att få alla funktioner på plats i handläggningssystemet har nu Jordbruksverket kommit igång med att leverera beslut som gäller att bilda innovationsgrupper inom EIP-Agri. En lantbrukare som har en spännande vallskördemaskin på gång blir först med att få ett positivt besked.

Landet - PODDEN BORTOM STORSTAN #5

Dags för femte delen av podden Landet. Att flytta eller inte – det är frågan för många unga som växer upp i landsbygd och mindre orter.  Hör Hanna, Nora och Bartoz berätta hur de upplever vuxenvärldens förväntningar på att unga ska lämna sin bygd.

Nyhetsbrevet Tema: Integration

I det här nyhetsbrevet fördjupar vi oss i integrationsfrågorna och hur vi på bästa sätt kan hjälpa de människor som just nu flyr krig och förföljelse i olika delar av världen.

KALENDER

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU