Lördag 25 Oktober 2014
Bootstrap Carousel

Nyheter

 • 2014-10-24 16:55

  Samtal om Sveriges livsmedelsstrategi
  Den tvärvetenskapliga forskningsplattformen "Framtidens lantbruk" vid SLU arrangerade den 23 oktober ett seminarium på temat "Sverige och Maten – Vad ingår i en svensk livsmedelsstrategi?" Temat var lägligt med tanke på de ambitioner som sagts i den nya regeringsdeklarationen.


 • 2014-10-17 17:17

  Nya statssekreteraren klar för nätverksträffen
  Den 12 november arrangerar Landsbygdsnätverket sin stora nationella höstträff. Programmet är nu klart och bland andra statssekreterare Elisabeth Backteman kommer.


 • 2014-10-16 08:10

  Tre nya fokusgrupper drar igång
  Sverige har med experter i två av totalt tre nya fokusgrupper inom EIP-Agri som nu startar sin verksamhet. De nya grupperna ska jobba med ämnesområdena ”Ekologiska fokusområden” där Helena Elmquist, Odling i Balans har blivit utvald att ingå samt ”Integrerad sjukdomsbekämpning mot jordbundna smittor” där Ann-Charlotte Wallenhammar, Hushållningssällskapet kommer att delta. Den tredje fokusgruppen handlar om ”Innovativa korta livsmedelskedjor”.


 • 2014-10-03 14:24

  Ingen ser när du vaskar champagne på landet          Moderator Johan Wester bidrog till god stämning.
  Detta var ett av de budskap som förmedlades under konferensen #250mojligheter. Konferensen var ett samarrangemang mellan Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Vertikals.se, Jordbruksverket, Sparbanksstiftelsen Alfa och LRF. Och allt började med en analys av hur unga flyttar – och inte flyttar.Senaste inläggen på facebook

 • 2014-11-04 - 2014-11-04

  Workshop för att få fler unga till gröna näringar  Hur får vi fler unga företagare i de gröna näringarna? Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp ”Gröna näringar” bjuder in till workshop om hur de gröna näringarna ska få fler unga företagare.
  --------------------------------

 • 2014-11-11 - 2014-11-11

  Startskott EU-fonder 2014-2020  Nu går startskottet för de Europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014–2020. Sammanlagt 65 miljarder kronor ska stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till att målen i Europa 2020 nås.
  --------------------------------

 • 2014-11-12 - 2014-11-12

  Nationell nätverksträff  Landsbygdsnätverket arrangerar höstens stora nätverksträff på Elite Hotel Marina Tower, Stockholm. Samtliga organisationer som är eller funderar på att bli medlemmar i Landsbygdsnätverket hälsas välkomna.
  --------------------------------

Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 1 2014

Nr 1 2014

Tema "Fisket utvecklar landsbygden"

I detta nummer kan du läsa om det arbete som pågår inom havs- och fiskerifonden med främjandestrategier, goda projektexempel och senaste om arbetet med innovationer inom lantbruket med mera.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling