Måndag 30 Mars 2015
Bootstrap Carousel

Senaste inläggen på facebook

 • 2015-04-08 - 2015-04-08

  Stöd som styr - men vart?  Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien bjuder in till seminarium i Stockholm. Stödens framtida utveckling sätts i fokus och tar sin utgångspunkt ur Jordbruksverkets och Konjunkturinstitutets rapporter.
  --------------------------------

 • 2015-04-13 - 2015-04-13

  Inspirationsdag/workshop om integration på landsbygden  Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration bjuder in till en inspirationsdag/workshop i Stockholm.
  --------------------------------

 • 2015-04-24 - 2015-04-24

  Informationsmöte och workshop om medverkan gymnasiemässor  Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp gröna näringar och Naturbruksskolornas förening bjuder in till information och workshop i Stockholm.
  --------------------------------

Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 5 2015

Nr 5 2015

Tema "Naturturism"

Enligt forskningen finns en stor potential för att utveckla svensk naturturism men det krävs kraftsamling. Läs mer om utvecklingsmöjligheterna och vad den nystartade arbetsgruppen för naturturism inom nätverket ska jobba med.

Till Landsbygdsgalan och Ullbaggepriserna
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling