Fredag 27 Februari 2015
Bootstrap Carousel
 • 2015-02-27 15:40

  Första styrgruppsmötet för europeiska nätverk
  Niclas Purfürst, avdelningschef vid Jordbruksverket, representerar Sverige i styrgruppen och konstaterar att vårt svenska landsbygdsnätverk men också vår förvaltnings- och utbetalningsmyndighet kommer att ha nytta av det europeiska samarbetet.
   – Det fanns ett stort engagemang och bra mix mellan förvaltningsmyndigheter, nationella nätverkskanslier och europeiska intressentorganisationer på styrgruppsmötet, konstaterar han. • 2015-02-12 11:30

  Landsbygdsnätverket får nya arbetsgrupper
  Vid sitt möte förra veckan beslutade styrgruppen om att inrätta två helt nya arbetsgrupper i Landsbygdsnätverket och ”omstarta” två grupper från förra periodens nätverk. De två nya är Naturturism och Service i landsbygder. De omstartade är Integrationsgruppen och gruppen Unga i landsbygdsutveckling. • 2015-02-06 10:00

  Goda exempel vid CAP Communication Awards  CAP Communications Awards
  EU-kommissionens generaldirektorat för jordbruk- och landsbygd, DG Agri, har ett nätverk där alla som arbetar med att kommunicera den gemensamma jordbrukspolitiken är välkomna. CAP Communication Network heter det och de arrangerar årligen CAP Communication Awards för att uppmärksamma goda satsningar på området.


 • 2015-02-05 10:44

  Europeisk samordnande församling möttes
  De europeiska landsbygdsnätverkens samordnande församling samlade 196 olika intressenter till sitt första möte den 26 januari. Bland deltagarna som samlats fanns representanter från förvaltningsmyndigheter, nationella nätverk, rådgivningsorganisationer och forskningsinstitut från alla medlemsstater i EU. Där fanns också olika europeiska intresseorganisationer för bland annat jordbrukare, miljöintressen, lokala myndigheter och lokala utvecklingsgrupper.
Senaste inläggen på facebook

 • 2015-04-13 - 2015-04-13

  Inspirationsdag/workshop om integration på landsbygden  Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration bjuder in till en inspirationsdag/workshop i Stockholm.
  --------------------------------

 • 2015-05-26 - 2015-05-26

  Styrgruppsmöte  Landsbygdsnätverkets styrgrupp träffas. Särskild inbjudan mailas med mer info.
  --------------------------------

 • 2015-09-10 - 2015-09-10

  Styrgruppsmöte  Landsbygdsnätverkets styrgrupp träffas. Särskild inbjudan mailas med mer info.
  --------------------------------

Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 3 2014

Nr 3 2014

Tema "Unga på landsbygden"

Många unga människor på den svenska landsbygden vill vara med och utveckla sin bygd. I detta nummer kan du läsa om företagare som vill satsa på lantbruk eller gränsöverskridande satsningar med ungdomar i centrum.

Till Landsbygdsgalan och Ullbaggepriserna
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling