Landsbygdsnätverket

Vi är Landsbygdsnätverket!

 • Medverkande i podden Landet - tjugonde avsnittet Leader och utmaningarna - tjugonde avsnittet av podden Landet
  Leadermetoden har förändrats under de 20 år den funnits i Sverige. Många som arbetar med metoden upplever att den idag står inför nya utmaningar. När Leader utvärderades konstaterades att tre dilemman kunnat ringas in. Idag tar podden Landet sitt avstamp i den analysen för att ta en närmare titt på utmaningarna men också på vad som kan göras och hur det skulle kunna gå att navigera på bästa sätt med dagens förutsättningar. Hör utvärderaren diskutera tillsammans med representanter från Jordbruksverket och två leaderområden.
 • Orust Mirakel - asylsökande startar företag Asylsökande startar företag
  Idag släpps filmen om Orust Mirakel. Att vara aktiv under tiden som asylsökande, starta företag, gynna lokala matproducenter och främja integrationen. Det är budskapen när Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp lanserar ett i raden av goda exempel.
 • Arbetsgruppsträffen november 2016 Arbetsgrupper träffas för ökad samverkan
  Landsbygdsnätverkets dagliga arbete kretsar i mångt och mycket kring våra arbetsgrupper och delnätverk som jobbar inom olika inriktningar. För att stärka samarbetet mellan grupperna arrangeras varje år en träff för alla gruppmedlemmar.
  – Vi måste dela med oss av våra erfarenheter mellan arbetsgrupperna för att bättre förstå varandra och öka vårt samarbete, säger Per Hasselberg, ordförande för integrationsgruppen.

 • Börje Karlsson och Annika Andersson Leader – vad är det? - nittonde avsnittet av podden Landet
  Leader firar 20 år i Sverige. För en del är Leader ett helt okänt begrepp. Andra har hört talas om det men vet inte riktigt vad det är. Och så finns det de som arbetar med landsbygdsutveckling inom leaderfinansierade projekt varje dag. I dagens avsnitt av Landet reder vi ut vad Leader egentligen är!
 • Ekosystemtjänster och lantbrukarnas unika roll
  Landsbygdsnätverket har tagit ett nytt grepp för att öka kunskaperna om jordbrukets ekosystemtjänster genom en kortfilm som visar lantbrukarens betydelse för en lång rad viktiga ekosystemtjänster. Ihop med filmen finns nu också en broschyr som på ett lättillgängligt sätt beskriver vilka dessa tjänster kan vara.

Landet - PODDEN BORTOM STORSTAN #20

Leader och utmaningarna. Hör utvärderaren diskutera tillsammans med representanter från Jordbruksverket och två leaderområden i podden Landet!

Nyhetsbrevet Tema:
Miljö & Klimat

Klimatfrågan är mänsklighetens ödesfråga - så inleder vår verksamhetsledare senaste nyhetsbrevet. Och ja, ämnet är stort och viktigt! Läs om hur jordbruket kan bidra till bättre klimat, om miljömålsberedningens arbete, om framgångsfaktorer i miljöprojekt i resten av Europa och mer därtill.

KALENDER

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU