Landsbygdsnätverket

Foto: Urban Wigert

Kor i kommunens tjänst

Härjedalens kommun har upphandlat en tjänst där kor håller landskapet öppet. På köpet får kommunen lokalt kött till de offentliga köken.

Utöver de vanliga upphandlingarna av livsmedel upphandlar Härjedalens kommun en betestjänst som går ut på att korna ska hålla marken öppen. Korna är nyttiga i skogen och kan hjälpa till att hålla marken öppen och bevara den biologiska mångfalden.

I upphandlingen ingår kriterier om vilken period på året som djuren ska vistas utomhus och vilket foder de ska få på vintern (endast grovfoder utan soja). Efter en tvåårsperiod slaktas och styckas djuren. Kommunen kan genom sin upphandling få flera styckdelar och även lämna in önskemål om särskilda detaljer till styckeriet.

Många pusselbitar behövde falla på plats

Idén om att upphandla en betestjänst kommer från Lantbrukarnas riksförbund, LRF, och Härjedalens kommuns tidigare kostchef Klaus Dudenhöfer som blev nyfiken på konceptet när ett betesprojekt startade i grannkommunen. Vid uppstarten kunde kommunen få hjälp av LRF, bland annat kring upphandlingstekniska frågor.

För att få tjänsten att fungera och få lantbrukare som kan svara på upphandlingen har det har varit viktigt att måltidsverksamheten som ansvarar för upphandlingen av tjänsten har kännedom om hur böndernas rutiner ser ut. Att exempelvis inte gå ut med ett anbudsförfarande mitt under skördearbetet, då det inte är någon som har tid att svara.

Det har också varit prioriterat att se till så att förutsättningar för genomförande är så goda som möjligt. I Härjedalen handlade det bland annat om rätt maskiner för hantering av köttråvaran och att ha logistiken på plats. Mellan de två kök som ligger längst ifrån varandra är det 15 mil. Det är nödvändigt att planera logistiken så att alla kök får de varor de behöver. Härjedalens kommun har därför en egen bil som tre gånger i veckan levererar centralt producerade matlådor till hemtjänsten och samtidigt hämtar råvaror för leverans ut till köken.

Lokalt kött är en uppskattad råvara

Varannan månad träffas en matsedelsgrupp som består av kockar från köken och kostchefen. De kommer gemensamt överens om hur matsedeln ska se ut och vilka styckdelar som behöver beställas. Om de behöver strimlat kött, grytbitar eller köttfärs, eller findetaljer som filé, entrecote och fransyska som serveras till de äldre vid högtider.

Kommunen är ännu inte självförsörjande på nötkött. Just nu är det främst till äldreomsorgen som köttet används och för att bli självförsörjande för den delen av verksamheten krävs det ett 40-tal djur. De senaste upphandlingarna har lett till att kommunen har köpt in och slaktat cirka 20 djur om året.

Att kunna servera mat som man är stol över är något som Åke Remén, arbetsledare på Svegsmons kök brinner för. Och att kunna servera lokalt kött uppskattas av fler, såväl lantbrukarna som ansvarar för djuren, som måltidsgästerna och kommunens politiker är nöjda.

På Svegsmons kök tar de hand om och tillagar det mesta av köttet från betestjänsten. Åke Remén berättar att han ser framemot att utveckla arbetet och kunna ta tillvara på allt fler delar från djuren framöver.

– Hittills har vi bland annat beställt ben för att kunna koka buljong från grunden och till julen vill vi tillaga egen leverpastej, berättar Åke.

Denna artikel skrevs ursprungligen hösten 2018. Artikeln uppdaterades sommaren 2021.

Mer information

Kontakta oss på MATtanken om du vill ha del av Härjedalens kommuns förfrågningsunderlag gällande betestjänst. Mejla: mattanken@jordbruksverket.se

Film om Härjedalens arbete med lokalt producerad mat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Eva Eriksson, enhetschef Svegsmons kök. Ansvarig för betestjänsten.
Eva.Eriksson@herjedalen.se

Åke Remén, arbetsledare Svegsmons kök
Ake.remen@herjedalen.se

Senast uppdaterad