Landsbygdsnätverket
I bakgrunden syns en persons händer, i ett vetefält. Orden Livsmedelsstatistik, offentlig sektor är inlagda över bilden. Foto: KIRILL RYZHOV, Mostphoto

Med Silo läggs grunden för att samla och publicera livsmedels-statistik, offentlig sektor

Aktuellt

Just nu förfinar vi metoden för insamling av livsmedelsstatistik för offentlig sektor. Målet är att alla kommuner, och så småningom även regioner och myndigheter ska lämna statistik över sina inköp. Vi fortsätter även att kvalitetssäkra arbetet med själva databasen.

Vi förbereder samtidigt för nästa insamling. Planen är att statistiken för 2023 ska samlas in i början av 2024. Efter det siktar vi på att Silo-databasen blir publik och att alla ska kunna ta del av statistiken. Silo-databasen kommer då innehålla statistik kring kommunernas inköp av livsmedel för både 2022 och 2023.

Hänt hittills i arbetet med Silo

Våren 2022 beviljades MATtanken medel från EU:s Landsbygdsprogram, till arbetet med Silo. Projektet bemannades och arbetet startades upp. Läs mer om uppstarten.

I augusti-september 2022 pågick arbetet med att sätta upp och göra de första provkörningarna av pilotversionen av Silo-databasen. Inköpsstatistik från 34 kommuner utgör grunden i piloten. Här kan du läsa MATtankens nyhet från den 22 juni om status i arbetet med Silo.

I oktober och november 2022 kom pilotversionen av Silo-databasen på plats. Här kan du läsa MATtankens nyhet från den 15 december om status i arbetet med Silo.

MATtankens studiosamtal i januari 2023 handlade om värdet av nationell livsmedelsstatistik. Om detta handlade även blogginglägget på Den svenska maten i januari: Värdet av nationell livsmedelsstatistik. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I februari 2023 ombads alla kommuner i landet att lämna uppgifter över inköpta livsmedel från föregående år (2022). Insamlingen är en del i Silo-projektet som drivs av statistikenheten vid Jordbruksverket tillsammans med MATtanken. I Frågor och svar samlade vi all information om insamlingen.

I mars/april 2023 pågick arbete med att tanka in all data i Silo-databasen, från pilotinsamlingen som gjordes i februari 2023. Då ombads alla kommuner i landet att lämna uppgifter över inköpta livsmedel 2022, se ovan.
Läs nyheten: Lyckad pilotinsamling av livsmedelsstatistik 

I april 2023 var alla kommuner som lämnat livsmedelsstatistik inbjudna till ett digitalt möte där resultaten från pilotinsamlingen presenterades. Kommunerna fick möjlighet att återkoppla kring insamlingen, resultaten och arbetet framåt.

I maj 2023. Alla som ville veta mer om hur det gått med insamlingen av nationell livsmedelsstatistik var inbjudna till ett möte den 16 maj för information och visning av Silo-databasen.

Vad står Silo för?

Silo står för: Statistikinsamling av livsmedelsinköp till offentlig sektor.

Syfte med pilotfasen av Silo är att lägga grunden för, och testa, insamling och publicering av statistik över inköp av livsmedel till offentlig sektor.

I dagsläget finns inget enkelt sätt att mäta och följa upp inom detta område. Det är först när det finns nationell data som det blir möjligt för olika aktörer att få kunskap om vilka livsmedel som köps in och göra uppföljningar av målen exempelvis i den nationella livsmedelsstrategin, folkhälsomål och Agenda 2030. Livsmedelsstatistiken möjliggör även benchmarking mellan kommuner och regioner. Transparensen kring de offentliga inköpen är viktig även för tidigare led i kedjan eftersom det blir synligt för producenter och livsmedelsföretag vad som köps in.
— Eva Sundberg, MATtanken

Projektorganisation m.m

Arbetsgrupp: Medarbetare på Jordbruksverkets statistikenhet, projektledare Saranda Daka, jordbruksekonomisk statistiker Marie Leijon Cedermark och statistiker Jesper Fransson tillsammans med MATtankens projektledare Eva Sundberg, samordnare Anna Lundstedt och kommunikationssamordnare Anna Kim-Andersson.

Styrgrupp: Maria Gustafsson, chef Landsbygsnätverkets kansli, Ann-Marie Karlsson, chef statistikenheten, Jordbruksverket och Maria Lindsäth, chef Livsmedelskedjan och exportenheten, Jordbruksverket.

Referensgrupp, kommuner som ingår:

 • Falkenbergs kommun
 • Göteborgs stad
 • Hedemora kommun
 • Helsingborgs kommun
 • Lidköpings kommun
 • Lunds kommun
 • Motala kommun
 • Sala kommun
 • Skövde kommun
 • Stockholms stad
 • Södertälje kommun
 • Varbergs kommun
 • Vaxholms kommun
 • Växjö kommun
 • Östersunds kommun

Finansiering: Silo-projektet drivs av Jordbruksverkets statistikenhet och MATtanken. Projektets pilotfas finansieras med medel från EU:s landsbygdsprogram.

Välkommen att kontakta oss

Sänd frågor som rör insamlingen av livsmedelsstatistik till e-post:
livsmedelsstatistik@jordbruksverket.se

Eller kontakta Eva Sundberg, MATtanken, mobil. 073-232 55 70.

Eva Sundberg framför ett diagram, projicerat på en vägg.

– En kontinuerlig insamling ger förutsättningar för att mäta, följa upp och genomföra benchmarking. Livsmedelsstatistiken för offentlig sektor kommer även att ge svar på om det ser olika ut i olika delar av landet och hur utvecklingen ser ut över tid, säger Eva Sundberg, MATtanken.

Tre emblem: Jordbruksverkets logotyp, MATtankens logotyp och EU-flaggan för Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post