Landsbygdsnätverket
Närbild på en  vattenkran som står öppen med rinnande vatten.

Den offentliga måltidsverksamheten behöver kunna hantera olika störningar, som till exempel vattenavbrott. Bild av Rudy and Peter Skitterians från Pixabay.

Beredskap och offentliga måltider

Elavbrott? Vattenavbrott? Uteblivna transporter? Hur väl förberedd är måltidsverksamheten i din kommun på att hantera störningar vid kris eller höjd beredskap?

Jordbruksverket genom MATtanken arbetar med frågan om att stärka offentliga måltiders beredskap genom att på olika sätt bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte, nätverkande och kommunikation.

Studio MATtanken fredagen 29 sept kl. 08.30-09.15

I Studio MATtanken lyfter vi denna gång fram aktiveter runt om i landet under Beredskapsveckan som har temat: Öva och som har syftet att stärka måltidsverksamheters beredskap.

Kommer din måltidsverksamhet att genomföra en övning i samband med Beredskapsveckan? Hör gärna av dig till oss i förväg. Vi samlar in information om vad som är på gång och gör en utblick. Kontakt: mattanken@jordbruksverket.se

Vi uppdaterar informationen om studion löpande. Läs mer och hitta länken till Studio MATtanken den 29 september. Länk till annan webbplats.

Beredskapsnätverket bjuder in till träffar

Ca 270 personer har hittills anmält intresse att vara med i Beredskapsnätverket. Nästa träff är onsdag den 6 december, kl. 13.30-15.00. Här kan du läsa mer om nätverket och hur du anmäler dig.

Erfarenheter att inspireras och dra lärdom av

MATtanken publicerar erfarenheter med tema Beredskap i Erfarenhetsbanken för hållbara offentliga måltider.

Bild från Måltidsbloggen / Livsmedelsverket.

Projektsamverkan

MATtankens arbete är en del av Livsmedelsverkets satsning för att under 2023–2024 mer fördjupat ge stöd så att organisationer kan ta nästa steg i beredskapsarbetet för de offentliga måltiderna. Projektet drivs med medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Syftet med projektet är att i samverkan bidra till att stärka kommunernas förmåga att upprätta den offentliga måltidsverksamheten vid kris och höjd beredskap.

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post