Landsbygdsnätverket

Säkerhet och sekretess: Några saker att tänka på

Att nätverka och lära av varandra är viktigt. Men i samband med att vi berättar om vårt beredskapsarbete och våra verksamheter för varandra behöver vi tänka till.

På nätverkets digitala träffar ska alla deltagare

 • skriva ut sitt för- och efternamn
 • skriva ut namnet på organisationen man tillhör
 • ha kameran påslagen.

Nedan följer några punkter som lyftes i samband med första nätverksträffen i beredskapsnätverket av Annelie Jansson, beredskapssamordnare, Livsmedelsverket.

Delge ingen information som är sekretessbelagd och/eller säkerhetsskyddsklassificerad information

 • Vad som är sekretessbelagt och/eller säkerhetsskyddsklassificerad information kan skilja mellan olika aktörer.
 • Samma uppgift kan alltså skilja sig mellan olika aktörer, om den är sekretessbelagd eller inte.
 • Hjälp varandra!

Vad kan vara skyddsvärt?

 • Information
 • Personal
 • Verksamhet
 • Anläggningar
 • System

Exempel

 • Platser och positioner
 • Förmågor – vad man klarar av att göra eller inte göra.
  I kommunens storkök har vi maxkapacitet att tillaga xx antal portioner per dygn.

Tänk på att

 • Gå inte in på detaljer som inte är nödvändigt (ex.vis placering av ett kök, maxkapacitet, specifika tillgångar etc.)
 • Du har ansvaret för vad du delar med dig och säger.
 • Dela inte mer än vad du måste, tänk need to istället för nice to. Funder alltid över vad mottagaren verkligen behöver veta.
 • Det är alltid avsändaren som är skyldig att tillse att mottagaren är behörig, kan hantera och behöver informationen man delar om man delar sekretessbelagd information eller säkerhetsskyddsklassificerad information.
 • Delas sådan information måste man följa gällande lagstiftning och varje aktörs interna rutiner för delning av sådan information.
 • Säkerställ att du också har rätt att dela sådan information.

>> Tillbaka till startsidan MATtanken - beredskap.

Senast uppdaterad