Landsbygdsnätverket

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor eller idéer kring projektet. MATtanken-teamets gemensamma mejladress är: mattanken@jordbruksverket.se

Porträttfoto Eva Sundberg.

Eva Sundberg, projektledare

Har arbetat med offentliga måltider hela sitt yrkesliv, bland annat 25 år som kostchef och måltidschef i olika kommuner. Arbetade 2011-2017 på Livsmedelsverket. Vid sidan av arbetet med MATtanken är hon involverad i uppdrag som Jordbruksverket har kring mat – och måltidsfrågor och även i livsmedelsstrategisammanhang. Är landsbygdsbo och omgiven av livsmedelsproducenter.

Porträttfoto Anna Kim-Andersson.

Anna Lundstedt, samordnare

Är utbildad kostvetare och har arbetat med livsmedel, mat och måltider under hela yrkeslivet. Senast kommer Anna från en tjänst som kommunal kostchef, där hon arbetat i 13 år men har också arbetat i privat och statlig verksamhet tidigare.

Porträttfoto Anna Kim-Andersson.

Anna Kim-Andersson, kommunikations- och projektsamordnare

Kommunikations- och projektsamordnare. Har mångårig erfarenhet från arbete med kommunikation och projekt i olika roller för/hos myndigheter, akademi, näringsliv och civil sektor. Har en naturvetarbakgrund och jobbar gärna med resurs- och hållbarhetsfrågor.

Porträttfoto Tobias Henning.

Tobias Henning, kommunikationssamordnare

036-15 60 95
tobias.henning@jordbruksverket.se

Kommunikationssamordnare. Arbetar 20 % i projektet.

 

Sofia Denzler

Sofia Denzler, kommunikationssamordnare

036-15 52 31
sofia.denzler@jordbruksverket.se

Kommunikationssamordnare. Arbetar framförallt inom Ett nytt recept för skolmåltider.