Landsbygdsnätverket
Pastaskruvar i närbild

SILO-statistiken över pasta blev en ögonöppnare

Endast 8 procent av de pastaprodukter kommunerna köpte 2023 var tillverkade av enbart svenska råvaror. Bollebygds måltidsverksamhet reagerade på den låga siffran – och konstaterade att uppföljning utifrån tillverkningsland kan ge en skev bild.

Förra året köpte Sveriges kommuner pastaprodukter för 117 miljoner kronor. Det visar uppgifter från SILO-databasen, som efter uppdateringen den 17 maj innehåller statistik över livsmedelsinköp från 272 av Sveriges 290 kommuner.

Att bara 8 procent av pastaprodukterna hade svenskt ursprung kan ha flera orsaker, till exempel prisskillnad och att svenska alternativ inte lever upp till kökens krav på exempelvis egenskaper för varmhållning. För 19 procent av pastaprodukterna som kommunerna köpte 2023 saknades ursprungsmärkning.

Svensktillverkad utan svenskt ursprung

I Bollebygds kommun väckte den låga siffran över andelen svensk pasta som SILO-databasen visar en del frågor.

Spagetti och spagettitång

– Vi har haft förhoppningen att vi köper in en hög andel svensk pasta, men vi har tittat på tillverkningsland och det behöver ju inte vara samma som ursprungsland, säger Therese Lindh, enhetschef för måltidsverksamheten.

Det är kockarna i respektive kök som beställer varor och de har uppmuntrats att köpa svensktillverkad pasta. Den pastan innehåller i många fall både svenskodlat spannmål och spannmål med annat ursprung.

– Vi har blivit uppmärksammade på detta, tack vare SILO-statistiken. Detta får oss att reflektera över hur vi ska tänka i framtiden och vilka krav vi ska ställa på våra leverantörer med tanke på ursprungsmärkning, säger Therese Lindh.

Svensk pasta på anbud

I SILO-databasen är Fagersta den kommun som 2023 köpte högst andel pasta med svenskt ursprung, 71,5 procent. Kommunen genomförde en upphandling under 2023 och har nu ett avtal där fler svenska pastaprodukter finns med på anbudet. Fagersta kommun har ett centralkök som producerar och levererar mat till kommunens äldreboenden, skolor och förskolor. Skolorna och de flesta beställer och tillagar kolhydrater själva, till exempel pasta.

Therése Skansfors, enhetschef för Kostservice, tycker att pastaprodukterna gjorda på svenskt spannmål fungerar bra i storkök.

– Vi ser ingen försämring gällande varmhållning eller tillagning av just svensk pasta, säger hon.

Foton: Pixabay

Framsida på rapporten

Rapport: Statistik över inköp av livsmedel i offentlig sektor

SILO version 2023:2

I rapporten beskrivs bakgrunden till SILO och tillvägagångssättet för att samla in data, samt nyheter i samband med uppdateringen. Därefter presenteras resultat som belyser kommunernas skattefinansierade måltider ur olika perspektiv. Rapporten avslutas med några korta ord om SILO‑arbetet framåt.

Ta del av rapporten (pdf) Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad