Landsbygdsnätverket

Bushresan

Visste du att 18 procent av vår värdefulla ängs- och betesmark har försvunnit på 10 år? Och trenden fortsätter om ingenting görs. Följ med på #bushresan!

Flyer

Författare

Landsbygdsnätverket

Kategori

Klimat & miljö

Utgivningsdatum


Antal sidor