Landsbygdsnätverket
 • #178 Gröna kluster - tillsammans förändrar vi Sveriges landsbygder


  Kollage Jesper Lindström, Kristina Rådkvist och Richard Johansson Gröna kluster är en slags regionala utvecklingshubbar för de gröna näringarna. Det finns en rad kluster runtom i Sverige. Det de alla har gemensamt är att där samlas bland andra lantbrukare, forsknings- och innovationscenter, utbildningar och teknikutvecklare för att nämna några. Och klustrens främsta mål är att hitta nya lösningar och att skapa konkurrenskraft i det gröna näringslivet. Så hur fungerar de gröna klustren och vilken roll spelar de för framtidens hållbara samhälle?
 • Jag utvecklar AKIS - Anna Hansson vid Högskolan i Halmstad


  Anna Hansson Doktor i innovation och företagande Du arbetar som universitetsadjunkt i miljövetenskap vid Högskolan i Halmstad, och har nyligen doktorerat inom innovation och företagande med fokus på hinder och drivkrafter för anläggning av våtmarker i jordbrukslandskapet. Hur bidrar du som forskare till utvecklingen av svenska kunskaps- och innovationssystem (AKIS)?
 • Fler föreläsare klara till nationella Leaderträffen - se hela programmet


  Förberedelserna inför den nationella Leaderträffen den 23-24 oktober i Vimmerby pågår för fullt. Nu är hela programmet klart och innehåller bland annat ett nytt pass om rättvis klimatomställning och flera parallella seminarier och workshops.
 • Svartmunnad smörbult – en framtida matresurs


  Svartmunnad smörbult. Svartmunnad smörbult är en främmande invasiv art i Sverige. Den riskerar att tränga undan annan fisk, men kan kanske också bli en resurs – som matfisk. I området kring Svarta havet, där arten ursprungligen kommer ifrån, är den ett vanligt inslag på menyn. Hannes Hall och Vesa Tschernij på Marint centrum i Simrishamn hoppas nu att svenskar också ska vilja lägga fisken på tallriken.

Goda nyheter för alla

Logotyp för Landsbygdsveckan.

Tillsammans sprider vi goda nyheter!
Kampanjen "Goda nyheter för alla" pågår under hela 2024. Den har tagits fram för att vi på ett enkelt sätt ska kunna berätta om hur en del av EU-pengarna används. Vill du vara med? Du hittar allt du behöver på vår webb.

Podden Landet #178

Gröna kluster är regionala utvecklingshubbar där lantbrukare, forskare, utbildningar och teknikutvecklare samarbetar för att hitta nya lösningar och skapa konkurrenskraft inom de gröna näringarna. Lär mer med vår panel!

Vårt nyhetsbrev

Varje onsdag kommer vårt nyhetsbrev ut.

Projektet MATtanken

Logotyp för MATtanken.

Landsbygdsnätverket driver projektet MATtanken. Läs mer om det på projektets egen webbplats.