Landsbygdsnätverket

AI-genererad bild.

Nationellt kompetensråd inom det gröna näringslivet

Det nationella kompetensrådet träffas tre gånger under 2024. Tema för året är Kompetens och livslångt lärande i lantbruket.

Datum och tid

6 maj - avslutat
9 september
11 november

Klockan 15.00 - 16.30 alla tre tillfällen.

Anmälan

Anmäl dig här till samtliga mötestillfällen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - sidan öppnas i ett nytt fönster.

Plats

Mötet är digitalt via Zoom. Möteslänk skickas ut separat.

Kontakt

Anna Hedberg Landsbygdsnätverkets kansli.
Charlotta Rydberg, Naturbruksskolornas förening.

Program

9 september 15.00-16.30

1

Välkomna och introduktion till dagens program

– Lotta Rydberg, Naturbruksskolornas förening.

2

Satsning på marknadsföring av lantmästarprogrammet – hur blev resultatet? – Helene Larsson Jönsson tillsammans med student, SLU Alnarp.

3

Insatser för gröna näringars kompetensförsörjning.

– Jan Andersson, Arbetsförmedlingen.

4

Vad gör branschen för att öka intresset för att utbilda sig och jobba inom gröna näringar? – Bo Selerud, Hushållningssällskapens förbund.

5

Diskussion om behovet av kompetens – vad behövs och vem gör vad?

6

Nästa möte: 11 november kl. 15.00–16.30.

7

Avslutning och tack för i dag!

Publicerades