Landsbygdsnätverket

Kontakta oss

Har du frågor om det svenska eller om det europeiska landsbygdsnätverket? Kontakta Kansliet@landsbygdsnatverket.se via e-post eller ta direkt kontakt med någon av kanslirepresentanterna.

Ulrika Holmgren, Landsbygdsnätverkets kansli

Maria Gustafsson, kanslichef

Maria.Gustafsson@jordbruksverket.se
Tel: 036-15 51 04

Maria leder Landsbygdsnätverkets arbete.

Ulrika Holmgren, Landsbygdsnätverkets kansli

Ulrika Holmgren, samordnare och ställföreträdande kanslichef

Ulrika.Holmgren@jordbruksverket.se
Tel: 036-15 52 08

Ulrika samordnar Landsbygdsnätverkets arbete med Leader och bistår kanslichefen.

Maria Gustafsson

Anna Hedberg, samordnare

Anna.Hedberg@jordbruksverket.se
Tel: 036-15 89 49

Anna samordnar analysgruppen Hållbara gröna näringar och Kompetensrådet för det gröna och naturbaserade näringslivet. Anna arbetar också med Hållbara blå näringar och Landsbygdsveckan.

Porträttbild Anna Kim-Andersson

Anna Kim-Andersson, kommunikationssamordnare

Anna jobbar med kommunikation och projekt, i projekt MATtanken (ett projekt som syftar till utveckling av hållbara offentliga måltider), och med Hållbara gröna näringar.

Porträttfoto Anna Kim-Andersson.

Anna Lundstedt, samordnare

Anna jobbar med projekt MATtanken (ett projekt som syftar till utveckling av hållbara offentliga måltider).

Porträttfoto Carl Dahlberg

Carl Dahlberg, samordnare

carl.dahlberg@jordbruksverket.se
Tel: 076 808 2260

Carl är samordnare för nätverkets arbete med hållbara blå näringar.

Emma Svensson, samordnare

Emma är en av samordnarna för analysgruppen Hållbara gröna näringar, främst temaområden hållbart företagande med fokus på miljö- och klimat. Emma deltar också i internationella nätverksaktiviteter kopplade till miljö- och klimatåtgärder i den gemensamma jordbrukspolitiken.

Eva Sundberg

Eva Sundberg, projektledare MATtanken

Eva är projektledare, projekt MATtanken (ett projekt som syftar till utveckling av hållbara offentliga måltider).


Ingrid Whitelock, kommunikationssamordnare

Ingrid.Whitelock@jordbruksverket.se
Tel: 036-15 59 09 och 072-977 59 34

Ingrid är producent för podden Landet. Hon jobbar med kommunikationsfrågor för Hållbara gröna näringar, AKIS och Gröna kluster.

Porträttfoto Jason Bailey

Jason Bailey, samordnare

jason.bailey@jordbruksverket.se
Tel:

Jason är samordnare för nätverkets arbete med hållbara blå näringar.

Veronica Andrén

Jennie Cederholm Björklund,
samordnare och innovationscoach

Jennie samordnar nätverkets arbete inom AKIS (Kunskaps- och innovationssystem för lantbruk). Hon har ansvar för innovationssupporten till EIP-Agri och kontakt med andra EU-länder i innovationsfrågor. Jennie coachar i hur vi kan jobba på nya sätt med AKIS, dvs hur vi kan hitta sätt att utveckla kunskap, arbetssätt och resultatspridning.

Johanna Larsson

Johanna Larsson, projektledare

Johanna är projektledare för Gröna kluster - erfarenhetsutbyte, samverkan och utveckling.

Veronica Andrén

Julia Löf, samordnare

Julia samordnar arbetsgruppen för Ung inkludering i landsbygdsutveckling. Hon arbetar också med Hållbara gröna näringar och Kompetensrådet för det gröna och naturbaserade näringslivet.

Marie Söderström

Marie Söderström, administratör

Marie hanterar fakturor och utbetalningar, ekonomiredovisning och inhämtning av uppgifter inför prövning av nya medlemmar i nätverket. Hon jobbar också med webbadministration.

Sara Uddemar

Sara Uddemar, kommunikationssamordnare

Sara.Uddemar@jordbruksverket.se
Tel: 036-15 63 07 och 070-949 60 71

Sara ansvarar för kommunikationsfrågor för Leader, Innovationsfrämjande i landsbygder, Smarta landsbygder samt fiske och vattenbruk.

Porträttfoto Sofia Denzler.

Sofia Denzler, kommunikationssamordnare

sofia.denzler@jordbruksverket.se
Tel: 036-15 52 31

Sofia är kommunikationssamordnare i projektet MATtanken. Hon arbetar framförallt inom Ett nytt recept för skolmåltider.

Suzanne Printzell

Suzanne Printzell, administratör

Suzanne ansvarar för konferens- och mötesadministration. Hon administrerar nätverkets medlemsregister samt kontaktuppgifter.

Tobias Henning

Tobias Henning, kommunikationssamordnare

Tobias arbetar med kommunikationsfrågor i nätverkets arbete med Hållbara blå näringar, Landsbygdsveckan, i projektet MATtanken, samt i frågor som rör ungas inkludering.


Ska du skicka fakturor, post eller besöka oss?


Fakturera Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakturera oss elektroniskt via e‑faktura. PDF-fakturor räknas inte som elektronisk faktura.
Klicka in dig på rubriken ovan, Fakturera Jordbruksverket, för instruktion.
Ange referensnummer 10014 (numret betyder Landsbygdsnätverket).
Betalningsvillkor är 30 dagar.
Vi accepterar inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter.

Postadress
Jordbruksverket
Ref: Landsbygdsnätverkets kansli
551 82 Jönköping

Godsleverans
Jordbruksverket
Ref: Landsbygdsnätverkets kansli
Oskarshallsgatan 1
553 29 Jönköping

Besöksadress
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

Hitta till Jordbruksverkets huvudkontor (google.se/maps)  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.