Landsbygdsnätverket

Framgångsfaktorer i samverkansprojekt

Sammanställning av nio projekt och dess framgångsfaktorer i samverkan.

Rapport

Författare

Landsbygdsnätverket

Kategori

Företagande & förutsättningar

Utgivningsdatum


Antal sidor

24