Landsbygdsnätverket

Kulturmiljön som väg till ökad konkurrenskraft inom jordbruket

Exempel på sju aktiva lantbruksföretagare som driver kulturmiljöverksamhet och som innehåller goda råd till dig som vill utveckla ditt företag med hjälp av kulturmiljöerna. Ansvaret för kulturmiljön delas av oss alla. I landsbygdsprogrammet finns också vissa möjligheter till ekonomiskt stöd för dig som vill utveckla odlingslandskapets kulturmiljöer.

Broschyr

Författare

Landsbygdsnätverket

Kategori

Klimat & miljö

Utgivningsdatum


Antal sidor

40